Redución do importe do canon da auga

No DOG nº 222, do 18 de novembro de 2010, publicouse a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

No DOG nº 119, do 22 de xuño de 2012, publicouse o Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.

No artigo 54 da Lei 9/2010, de augas de Galicia vén recollida unha dedución do 50 % sobre a cota íntegra do canon cando corresponda ós usos destinados a vivenda habitual das familias numerosas que acrediten formalmente tal condición.

Así mesmo, no artigo 52.4. da mesma lei, sinálase que agás proba en contrario, presúmese que unha vivenda está habitada por tres persoas.

Por todo iso,

1º A partir do vindeiro 5 de maio cobrarase o 2º semestre de 2012 da taxa polo servizo de auga potable. Mantéñense os prezos da taxa sen variación. Pero por primeira vez en Meis repercutirase o canon da auga e na parroquia de San Martiño de Meis, ademáis, o coeficiente de vertedura (impostos aprobados pola Xunta de Galicia).

2º Aquelas persoas contribuíntes pola taxa polo servizo de auga municipal que teñan a condición de familia numerosa poderán solicitarlle a Augas de Galicia a dedución do 50 % sobre a cota íntegra do canon, tramitando o procedemento AU230I, ó que se pode acceder en https://sede.xunta.es.

3º Aquelas persoas contribuíntes pola taxa polo servizo de auga municipal polo seu domicilio habitual, no que consten empadroadas máis de 3 persoas, poderán ver reducido o importe do canon da auga tramitando diante de AUGAS DE GALICIA o procedemento AU 230H, ó que se pode acceder en https://sede.xunta.es.

 

Para máis información sobre este asunto poden vostedes consultar a páxina de Augas de Galicia: http://www.canondaauga.es ou ben contactar con Jose Blanco nos teléfonos 986712001, 615522462 ou no correo electrónico joseblanco@meis.es, para concertar cita.

Recollida de enseres voluminosos e material de obras

O Concello de Meis ten á disposición dos seus veciños dous Contedores (un para a recollida de enseres voluminosos e outro para material de obras), ubicados nas instalacións do Mercado de Gando.

Deste servizo unicamente pódense beneficiar os particulares, quedando terminantemente prohibido o seu uso para as empresas.

Xa que logo, apelo a boa colaboración dos veciños de Meis, para que non depositen este tipo de material nos habituais contedores de resíduos sólidos urbanos (de cor verde), evitando cunha correcta reciclaxe o encarecemento do Servizo de Recollida do Lixo que pagamos entre todos.

Conexións impropias na Rede de Sumidoiros

Que, como consecuencia de conectar as baixantes de pluviais dos tellados dalgunhas vivendas á rede municipal de sumidoiros, as súas tapas levántanse pola enchente de auga, provocando avarías que poden ser moi graves e polo tanto precisar de reparacións moi costosas.

Xa que logo, apelo a boa colaboración dos usuarios da rede, para que comproben os seus enganches, e no seu caso, procedan a conectar debidamente os mesmos, evitando sancións non desexables para ningúen.

Plan de Obras e Servizos da Deputación de Pontevedra para o ano 2013

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 40.620,85 € polo procedemento de concorrencia competitiva, para o financiamento da actuación “AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE DÉBEDA CON ENTIDADES FINANCEIRAS”, dentro do Plan de Obras e Servizos da Deputación de Pontevedra para o ano 2013.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.

Concentracións parcelarias

EXPOSICIÓN DOS PLANOS DAS BASES DEFINITIVAS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE NOGUEIRA

LUGAR. Centro Cultural de San Lourenzo de Nogueira, lugar de Fontenla nº 2-A, na beira da estrada de Pontevedra a Vilagarcía de Arousa.

HORARIO: De martes a domingo
Mañás: De 09:00 a 13:00 horas
Tardes: De 15:00 a 21:00 horas

Os planos tamén se poden consultar na páxina web da empresa que fixo a parcelaria: Nortagro.

http.//www.nortagro.com/descargas.htm
Remate da exposición o 6 de xullo de 2013

Enlaces

Proxecto REPOBLAR

¿Qué é Repoblar?

Repoblar, Rede Pontevedra Banda Larga Rural, é a rede sen fíos que a Deputación de Pontevedra está a despregar na provincia, a través do proxecto Wimax Rural Pontevedra, para cohesionar o territorio, potenciar os seus recursos e achegar a Sociedade da información a toda a poboación da provincia.

O Operador

A Deputación de Pontevedra adxudicou o desenvolvemento da rede Repoblar ó operador de telecomunicacións Iberbanda, quen a través da súa marca tngo, comercializará os servizos de internet de alta velocidade e telefonía na provincia.

Iberbanda é o operador de telecomunicacións de referencia en todo ámbito rural, chegando a onde outros non o fan.

A Cobertura
Repoblar cubrirá, antes de rematar o ano, o 96% da poboación dos 55 concellos adheridos ó proxecto.

A Tecnoloxía Wimax

A rede REPOBLAR utiliza unha tecnoloxía de comunicación sen fios por ondas de radio – a tecnoloxía WIMAX – que permite o acceso a internet e telefonía de xeito independente ás liñas de telefonía convencional.

 

Chama, infórmate e contrata no 1632 – teléfono gratuíto.

 

Servizos

Se vives no rural, ou se a túa empresa non ten acceso á alta velocidade, e se queres o mellor prezo de banda larga do mercado, tes a solución nas túas mans.

 

Enlaces: Pinchar aquí

Gripe A

GRIPE A (H1N1): COMO EVITAR CONTAXIARSE OU CONTAXIAR

1.-A lavar as mans! Esta é a principal medida de hixiene.

2.-Limpar a diario mobles, tiradores de portas, obxectos etc., onde o virus pode permanecer de horas a días

3.-Tapar a boca e o nariz ao tusir ou esbirrar e evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
Boca e nariz tapadas ao tusir ou esbirrar

4.- Se está con gripe: quede na casa ata pasar 24 horas sen febre despois de deixar o
tratamento para baixala.

5.-Se non ten gripe e é época de gripe: evite os lugares onde haxa moita xente, especialmente se pertence a un grupo de risco, xa que é mais fácil contaxiarse.

6.- Durma ben, teña unha alimentación saudable, beba auga, leve unha vida fisicamente activa e evite as bebidas alcohólicas e o tabaco.

Importante:  Se ten síntomas da enfermidade contacte cos servizos sanitarios a través do número de emerxencias sanitarias 061 ou chamando ao
telefono 902 400 116 (liña directa a partires do 14 de setembro)

FACTORES DE RISCO

-Embarazo (especialmente no segundo e terceiro trimestre)
-Enfermidades cardiovasculares crónicas (excluíndo a hipertensión)
-Enfermidades respiratorias crónicas (que inclúe asma, displasia broncopulmonar e fibrose quística e asma moderada-grave persistente)
-Diabetes mellitus tipo I e tipo II con tratamento farmacolóxico Insuficiencia renal moderada-grave
-Hemoglobinopatías e anemias moderadas-graves
-Asplenia
-Enfermidade hepática crónica avanzada
-Enfermidades neuromusculares graves
-Inmunodepresión (incluída a orixinada polo VIH, fármacos ou receptores de transplantes)
-Obesidade mórbida
-Persoas menores de 18 anos de idade a tratamento crónico con aspirina, para evitar a síndrome de Reye

SINTOMAS

Nos nenos:

Respiración rápida ou dificultosa.
Cor gris azulada da pel.
Non beber suficientes líquidos.
Vómitos persistentes.
Non despertar ou non interactuar.
Estar moi irritable.

Nos adultos:

Dificultade para respirar ou dor no peito.
Cor púrpura ou azul dos beizos.
Ter vómitos e non reter líquidos e ter signos de deshidratación, como mareos ao estar de pé, non ouriñar.
Ter convulsións.

Xunta de Galicia
Consellería de Sanidade