✍️PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

A Xunta de Galicia convoca as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.
 
✅REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES:
👉Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.
👉 Non estar en posesión do título de graduado en educación secundaria.
👉 Non estar nin ter estado matriculadas no curso 2022/23 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.
 
✅OS PRAZOS DE MATRÍCULA SERÁN:
👉 Convocatoria de maio: 6 de marzo ao 16 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
👉 Convocatoria de setembro: 3 de xullo ao 10 de xullo de 2023, ambos os dous incluídos.
 
✅REALIZACIÓN DAS PROBAS:
As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 19 de maio e 1 de setembro de 2023 para as respectivas convocatorias.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED540A.
 
ℹ️ Para maior información as persoas interesadas informaranse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277/615299794

ℹ️ AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2023, DESTINADAS AO ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca 643 axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023.
REQUISITOS:
👉Estar cursando, no réxime xeral, 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2022/23, na Comunidade Autónoma de Galicia.
👉Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2021/22.
👉Ter acadado no curso 2021/22, na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía, unha cualificación mínima de 6 no 4º curso de ensinanza secundaria obrigatoria para as prazas convocadas para o 1º curso de bacharelato, e de 6 no 1º curso de bacharelato para as prazas convocadas para o 2º curso de bacharelato.
DESTINOS:
Os idiomas que se convocan son inglés en Canadá, inglés no Reino Unido, francés en Francia, portugués en Portugal.
O período de realización destas actividades comprenderá desde a primeira semana do mes de xullo ata finais do mes de agosto de 2023, coa excepción das actividades para o 2º curso de bacharelato, que se desenvolverán no mes de agosto.
PRAZO:
👉O prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 13 de marzo de 2023.
👉As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED504B.
👉Para maior información as persoas interesadas informaranse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277/615299794
Enlace para a consulta: