AXUDASLE 2024

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2024, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, matriculado no curso 2023/2024 no réxime xeral de 1º e 2º Bacharelato.
 
👉Prazo de solicitudes ata o 12 de MARZO (incluído).
 
👉Máis información no DOG do 12 de febreiro de 2024 en http://www.edu.xunta.es/axudasle
 
👉As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
 
ℹ️ Para maior información as persoas interesadas informaranse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277/615299794

🏖️𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗔 “𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗔 𝗟𝗔𝗡𝗭𝗔𝗗𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟰”⛺

𝘈𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘰 𝘱𝘳𝘢𝘻𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘩𝘰𝘹𝘦 𝘦 𝘢𝘵𝘢 𝘰 27 𝘥𝘦 𝘧𝘦𝘣𝘳𝘦𝘪𝘳𝘰.
👉PARTICIPANTES
Nenas e nenos entre 8 a 13 anos (nacidos entre os anos 2011 e 2016 ambos incluídos) Padrón nalgún dos concellos da provincia de Pontevedra
✍️SOLICITUDE
Preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado “613350 Solicitude de participación no programa ‘Campamentos A Lanzada’”, dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal
ℹ️ 𝑀𝑎́𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑛𝑎 𝑂𝑀𝐼𝑋 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜 (𝑃𝑟𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛̃𝑎 18 𝑂 𝑀𝑜𝑠𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜), 𝑡𝑒𝑙𝑒́𝑓𝑜𝑛𝑜 615299794/ 𝑜𝑚𝑖𝑥@𝑚𝑒𝑖𝑠.𝑔𝑎𝑙

✍️𝗣𝗥𝗢𝗕𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗢 𝗔𝗢𝗦 𝗖𝗜𝗖𝗟𝗢𝗦 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗢 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗢 𝗘 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗢 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥

A Xunta de Galicia convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.
 
P̳R̳O̳B̳A̳S̳ D̳E̳ A̳C̳C̳E̳S̳O̳ A̳ C̳I̳C̳L̳O̳S̳ F̳O̳R̳M̳A̳T̳I̳V̳O̳S̳ D̳E̳ G̳R̳A̳O̳ M̳E̳D̳I̳O̳
 
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título de graduado en ESO nin un título profesional básico e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
➡️O prazo de presentación estará abranguido entre os días 26 de febreiro e 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos.
As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
➡️As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 23 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙞𝙤 𝙙𝙚 2024.
 
P̳R̳O̳B̳A̳S̳ D̳E̳ A̳C̳C̳E̳S̳O̳ A̳ C̳I̳C̳L̳O̳S̳ F̳O̳R̳M̳A̳T̳I̳V̳O̳S̳ D̳E̳ G̳R̳A̳O̳ S̳U̳P̳E̳R̳I̳O̳R̳
 
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as ppersoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.
➡️O prazo de presentación estará abranguido entre os días 29 de xaneiro e 9 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 18 𝙙𝙚 𝙖𝙗𝙧𝙞𝙡 𝙙𝙚 2024.
📌Para maior información as persoas interesadas informaránse na OMIX do Concello de Meis, no Centro Multiusos do Mosteiro (Praza de España O Mosteiro-Meis), telefono📲 615299794