ENQUISA NECESIDADES LUDOTECA DE VERÁN 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que este verán, debido á situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma NON se vai organizar inicialmente a ludoteca como se viña facendo en anos anteriores.

Que este Concello está á espera da clarificación das condicións para levar a cabo este tipo de actividades.

Que de calquera xeito, este Concello está disposto a contribuír á conciliación da vida laboral e familiar das familias de Meis e para iso quere coñecer as necesidades reais das familias que demandarían este servizo de conciliación (familias monoparentais, ou se os dous proxenitores traballan e non teñen familiares directos que os poidan axudar).

Xa que logo, as persoas interesadas neste servizo deberán comunicarllo á Concelleira de Servizos Sociais a través do número de teléfono 639203372 ou a través do correo electrónico maria.sancho@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

EXPLORANDO MEIS 2017

Actividade de lecer ofertada á xuventude coa intención de coñecer en profundidade as tradicións e o patrimonio artístico, lúdico, cultural e culinario da nosa vila.

DESTINATARIOS/AS: 25 participantes de 12 a 17 anos.
HORARIO: de 10 a 14h de luns a venres, excepto unha noite de pernocta na Área Recreativa de Portapisón.
Lugar: Centro Multiusos – Local Social Camiño da Gándara 6 O Mosteiro (Meis).

PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 13 de xullo na OMIX(Praza de España 18 O Mosteiro), teléfono 986712277

Realizarase un sorteo, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles, o 13 de xullo ás 11h da mañá no Centro Multiusos do Mosteiro, o cal se anunciará na páxina web www.meis.gal

Actividade de balde!