DOAZÓN DE SANGUE

O próximo mércores 30 de setembro, persoal sanitario da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), desprazarase ata éste concello para facilitarlle a doazón de sangue a todos/as os veciños/as.

A Unidade Móbil situarase na Praza de España(Campo da Feira) do Mosteiro, das 16:00h a 21:00h.

Para maior seguridade pide a túa cita previa para doar no seguinte ☎️ 900 100 828.

Se tes máis de 18 anos e pesas máis de 50 quilos, só precisas 10 minutos da túa vida para salvar a doutros. #súmate!

ITV VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Como consecuencia de cambios de última hora efectuados pola empresa SYC (Supervisión y Control), entidade concesionaria da Xunta de Galicia, encargada da inspección técnica de vehículos, amplíanse os días de inspección periódica dos Vehículos Agrícolas, tal e como seguidamente se indica.

Datas: 19, 20, 21 e 24-08-2020

Lugar: Meis

Emprazamento: Mercado de Gando (Cmño. de Gándara, 6).

Horario:

*19-08-2020:De 11:45 a 18:30 horas

*20-08-2020:De 09:00 a 13:30 horas. / De 15:15 a 18:00 horas.

*21-08-2020:De 09:00 a 13:30 horas

*24-08-2020:De 08:00 a 09:15 horas

* Servizo de cita previa no nº 902 30 90 00 ou na web www.sycity.com

Uso responsable da auga municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que debido ás actuais condicións meteorolóxicas, estanse a producir problemas de escasez de auga.

Xa que logo, de persistir esta situación, verémonos na obriga de realizar restriccións en canto a súa utilización.

Tendo en conta o anterior, prégase a tódolos usuarios da auga municipal que estremen as medidas de cara a un consumo responsable deste ben escaso que é a auga.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Precaución ao pasear cos animais domésticos en Nogueiró de Arriba

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que se nos comunicou que no lugar de Nogueiró de Arriba, na parroquia de San Tomé de Nogueira, faleceu un canciño por causa de envelenamento.

Que é preciso que as persoas que teñades mascotas andedes con precaución por esa zona, para evitar males maiores.

Agredécese que esteades vixiantes en pro do benestar animal de Meis.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

ENQUISA NECESIDADES LUDOTECA DE VERÁN 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que este verán, debido á situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma NON se vai organizar inicialmente a ludoteca como se viña facendo en anos anteriores.

Que este Concello está á espera da clarificación das condicións para levar a cabo este tipo de actividades.

Que de calquera xeito, este Concello está disposto a contribuír á conciliación da vida laboral e familiar das familias de Meis e para iso quere coñecer as necesidades reais das familias que demandarían este servizo de conciliación (familias monoparentais, ou se os dous proxenitores traballan e non teñen familiares directos que os poidan axudar).

Xa que logo, as persoas interesadas neste servizo deberán comunicarllo á Concelleira de Servizos Sociais a través do número de teléfono 639203372 ou a través do correo electrónico maria.sancho@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que aprobado polo Pleno do Concello de Meis, en sesión ordinaria celebrada o día 29-05-2020, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que establece a obriga de manter limpas unhas faixas de terreo de 50 metros arredor dos núcleos de poboación; ponse en coñecemento das persoas titulares das parcelas afectadas (sinaladas nos planos en cor verde), para que procedan a executar os traballos de limpeza pertinentes, con obxecto de evitar os riscos de posibles incendios forestais.

O que fago público para xeral coñecemento.

Meis_PMDIF

plano xeral

plano 0152A-0306

plano 0152A-0308

plano 0152A-0405

plano 0152A-0406

plano 0152A-0407

plano 0152A-0408

plano 0152A-0506

plano 0152A-0507

plano 0152A-0508

plano 0185A-0301

plano 0185A-0302

plano 0185A-0303

plano 0185A-0304

plano 0185A-0401

plano 0185A-0402

plano 0185A-0403

plano 0185A-0501

Cobranza en período Voluntario dos tributos municipais. Calendario de cobro de xuño a decembro do exercicio 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que no BOP núm. 98 do luns 25 de maio publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao novo calendario de cobro dende xuño a decembro do ano 2020, consonte os cadros que se indican máis abaixo e se informa do Plan de pagamento personalizado COVID-19, para fracciona-lo pagamento do IBI, do IVTM e do IAE:

 

Taxas e Prezos Públicos Data inicio Data fin Data cargo domiciliados
2º semestre lixo 2019 6 de febreiro 22 de xuño 6 de marzo
2º semestre auga 2019 15 de xullo 15 de setembro 2 de setembro
1º semestre lixo 2020 16 de setembro 16 de novembro 2 de novembro
1º semestre auga 2020 30 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

Os requisitos para acollerse ao Plan de pagamento personalizado COVID-19 son os seguintes:

– Solicitude presentada antes do 15 de xuño de 2020 a través da OVT (https://ovt.depo.gal) ou a través do resto de sistemas regulamentados na LPACAP co modelo normalizado.

– O pagamento realizarase ata en 6 mensualidades.

– O plan rexerase, en todo o non disposto, pola Ordenanza fiscal xeral do ORAL.

– Non existirá contía mínima no importe de cada prazo.

– A acollida a este plan supoñerá a incorporación adicional ao plan de pagamentos establecido no artigo 80.B) da Ordenanza fiscal xeral do ORAL, salvo renuncia expresa da persoa interesada.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Servizo de impresión de tarefas escolares para familias en situación de vulnerabilidade

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que unha vez a situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma se vai compoñendo, e imos cara a “Nova Normalidade” e xa se flexibilizou o confinamento e se permiten os desprazamentos dentro da provincia e polo tanto xa se pode acudir tanto ás copistarías como ás tendas de consumibles informáticos; a partir do 1 de xuño o servizo de impresión de tarefas escolares que o Concello de Meis viña prestando á tódalas familias sen distinción, só se lle prestará a aquelas familias en situación de vulnerabilidade.

Aquelas familias que precisen facer uso deste servizo deberán comunicarllo á Concelleira de Servizos Sociais a través do número de teléfono 639203372 ou a través do correo electrónico maria.sancho@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.