En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Meis.

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO – Órgano de contratación: Alcaldía

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO – Órgano de contratación: Xunta de Goberno

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO – Órgano de contratación: Pleno municipal

PcPG: Concello de Meis

Licitacións Abertas Licitacións Pechadas

Autorización de Licenza de Taxi (Procedemento Coordinado para o Outorgamento de Licenza de Taxi e Autorización Interurbana de Taxi)

Anuncio BOP

Prego de cláusulas administrativas

Acta nº 1

Acta nº 2

Apertura sobre C: 30/10/2019 ás 13 h

Acta nº 3

REFORMA E ADECUACIÓN DA PRAZA DE ESPAÑA DO MOSTEIRO

Debido á presentación de ofertas por correo postal, retrásase a apertura da totalidade das ofertas prevista o 23/07/2018 ás 10:00 h para o 26/07/2018 ás 12:30 h.


Contratación dos servizos dun asesor xurídico

Data: 15/11/2016 Descripción do servizo: Servizos dun asesor xurídico Tipo de Procedemento: Procedemento Negociado sen publicidade Tramitación: Ordinaria Adxudicación: 28-12-2016 Pinchar aquí