CAMBIO DA MESA ELECTORAL DE SAN TOMÉ DE NOGUEIRA

Nas Eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o vindeiro domingo 12 de xullo de 2020, e para poder adoptar as medidas preventivas, organizativas e de protección tanto colectiva como individual que dispón o Protocolo polo que se establecen as medidas preventivas en materia de saúde pública fronte ao COVID- 19 para o desenvolvemento da xornada electoral do 12 de xullo, publicado no DOG nº 104 do sábado 30 de maio de 2020, a mesa electoral correspondente á parroquia de San Tomé de Nogueira, que viña estando na Escola Laica, constituirase no Pavillón Polideportivo Municipal, no Camiño da Poroxa nº 2. (O Mosteiro).
Nesta mesa electoral poderán exercer o seu dereito ao voto as persoas censadas nos lugares de Arcos, O Mosteiro, Nogueiró de Abaixo, Nogueiró de Arriba ou O Pazo (todos eles pertencentes a San Tomé de Nogueira) ou nos números pares do Camiño da Baralla ou nos números pares do 24 cara adiante ou impares do 29 cara adiante da Avda. Médico Paz García (correspondentes estes ao lugar de O Mosteiro da parroquia de San Lourenzo de Nogueira).

CAMBIO DA MESA ELECTORAL DE SAN LOURENZO DE NOGUEIRA

Nas Eleccións ao Parlamento de Galicia que terán lugar o vindeiro domingo 12 de xullo de 2020, e para poder adoptar as medidas preventivas, organizativas e de protección tanto colectiva como individual que dispón o Protocolo polo que se establecen as medidas preventivas en materia de saúde pública fronte ao COVID-19 para o desenvolvemento da xornada electoral do 12 de xullo, publicado no DOG nº 104 do sábado 30 de maio de 2020, a mesa electoral correspondente á parroquia de San Lourenzo de Nogueira, que viña estando na Escola de Rialdonio, constituirase no Centro Cultural de San Lourenzo de Nogueira, en Fontenla nº 2.
Nesta mesa electoral poderán exercer o seu dereito ao voto as persoas censadas nos lugares de Ai, Brea, Cavada, Fontenla, Ladrido, Pedras, O Porrelo, Rial, Rialdonio ou Seixo.

Precaución ao pasear cos animais domésticos en Nogueiró de Arriba

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que se nos comunicou que no lugar de Nogueiró de Arriba, na parroquia de San Tomé de Nogueira, faleceu un canciño por causa de envelenamento.

Que é preciso que as persoas que teñades mascotas andedes con precaución por esa zona, para evitar males maiores.

Agredécese que esteades vixiantes en pro do benestar animal de Meis.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

 

ENQUISA NECESIDADES LUDOTECA DE VERÁN 2020

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que este verán, debido á situación de emerxencia sanitaria que deu lugar á declaración do Estado de Alarma NON se vai organizar inicialmente a ludoteca como se viña facendo en anos anteriores.

Que este Concello está á espera da clarificación das condicións para levar a cabo este tipo de actividades.

Que de calquera xeito, este Concello está disposto a contribuír á conciliación da vida laboral e familiar das familias de Meis e para iso quere coñecer as necesidades reais das familias que demandarían este servizo de conciliación (familias monoparentais, ou se os dous proxenitores traballan e non teñen familiares directos que os poidan axudar).

Xa que logo, as persoas interesadas neste servizo deberán comunicarllo á Concelleira de Servizos Sociais a través do número de teléfono 639203372 ou a través do correo electrónico maria.sancho@meis.gal.

O que fago público para xeral coñecemento e debido cumprimento.

FOGUEIRAS DE SAN XOAN E SAN PEDRO

 

MARTA GIRÁLDEZ BARRAL, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEIS

FAGO SABER:

Que aquelas persoas interesadas en realizar as tradicionais fogueiras de San Xoán (noite do 23 ó 24 de xuño) e San Pedro (noite do 28 ó 29 de xuño), teñen de prazo ata o día 19 de xuño (San Xoán) e ata o día 25 de xuño (San Pedro), para presentar unha comunicación no rexistro municipal, segundo o modelo que se facilita no Concello, para o que necesariamente deberán pedir cita previa (Telf.: 986712001).

Que este ano, como consecuencia do COVID-19, unicamente se autorizarán fogueiras en terreos privados.

Esta Alcaldía fai um chamamento á veciñanza para o cumprimento das normas que se indican na comunicación, así como tamén aquelas de carácter sanitario derivadas do COVID-19.

O que fago público para xeral coñecemento.

 

Comunicación para descargar

 

Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que aprobado polo Pleno do Concello de Meis, en sesión ordinaria celebrada o día 29-05-2020, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que establece a obriga de manter limpas unhas faixas de terreo de 50 metros arredor dos núcleos de poboación; ponse en coñecemento das persoas titulares das parcelas afectadas (sinaladas nos planos en cor verde), para que procedan a executar os traballos de limpeza pertinentes, con obxecto de evitar os riscos de posibles incendios forestais.

O que fago público para xeral coñecemento.

Meis_PMDIF

plano xeral

plano 0152A-0306

plano 0152A-0308

plano 0152A-0405

plano 0152A-0406

plano 0152A-0407

plano 0152A-0408

plano 0152A-0506

plano 0152A-0507

plano 0152A-0508

plano 0185A-0301

plano 0185A-0302

plano 0185A-0303

plano 0185A-0304

plano 0185A-0401

plano 0185A-0402

plano 0185A-0403

plano 0185A-0501

PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

A Deputación de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis na súa sesión ordinaria da Xunta de Goberno do 21 de febreiro de 2020, unha subvención por importe de 108.905,49 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS para levar a cabo a contratación de 9 persoas desempregradas durante 8 meses, a través dos Servizos Públicos de Emprego, que reúnan os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 242 do martes 18 de decembro de 2018).

Con motivo da crise sanitaria provocada polo COVID-19 tivemos que facer unha reformulación da solicitude inicial para adaptala á nova situación. A raíz desta reformulación, a Deputación de Pontevedra adoptou unha modificación do acordo inicial na súa sesión ordinaria do 22 de maio de 2020 e concedeunos unha subvención por importe de 106.909,60 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS para levar a cabo a contratación de 10 persoas desempregradas durante 7 meses, a través dos Servizos Públicos de Emprego, que reúnan os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 242 do martes 18 de decembro de 2018).

Por decreto de Alcaldía de 28 de maio de 2020 resolveuse a contratación laboral temporal, a xornada completa, durante 7 meses, de 10 persoas desempregadas:           2 peóns de obras públicas en xeral, 1 fontaneiro/a, 1 pintor/a, 1 electricista, 2 albaneis, 2 carpinteiros/as e 1 peóns forestal. Os contratos iniciáronse o 1 de xuño de 2020.

O coste salarial total destas contratacións ascende a 110.474,00 € polo que a aportación municipal será de 3.564,40 €.

As contratacións levadas a cabo responden a necesidades de persoal urxentes e inaprazables, é dicir, necesidades mínimas para o exercicio das súas funcións ou para o desempeño das súas compentencias en termos razoables de eficacia.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IAE CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2020

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2020

De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2020 exponse ao público nos Concellos, que máis adiante se relacionan, durante 15 días naturais dende o día seguinte ó da publicación do presente anuncio.

Contra os actos de inclusión dun suxeito na matrícula, así como a súa exclusión ou alteración de calquera dos datos que deben constar na mesma, os interesados poderán interpor no prazo dun mes, a contar desde o seguinte ó do remate do período de exposición pública, recurso de reposición perante o órgano da Administración Tributaria do Estado competente ou reclamación económica-administrativa ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia no mesmo prazo, sen que poidan interpoñerse simultaneamente ámbolos recursos (art. 91 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e art. 4 do Real Decreto 243/1995, de 17 de febreiro).

ARBO                                                   MORAÑA

BARRO                                                MOS

BAIONA                                              NEVES, AS

CALDAS DE REIS                             NIGRÁN

CAMBADOS                                       OIA

CAMPO LAMEIRO                           PAZOS DE BORBÉN

CANGAS                                              POIO

CAÑIZA, A                                          PONTEAREAS

CATOIRA                                            PONTE-CALDELAS

CERDEDO–COTOBADE                PONTECESURES

COVELO                                             PORRIÑO, O

CRECENTE                                        PORTAS

CUNTIS                                               RODEIRO

DOZÓN                                               ROSAL, O

ESTRADA, A                                      SALCEDA DE CASELAS

FORNELOS DE MONTES              SALVATERRA DE MIÑO

AGOLADA                                          SANXENXO

GONDOMAR                                     SILLEDA

LALÍN                                                 SOUTOMAIOR

LAMA, A                                             TOMIÑO

MEAÑO                                               TUI

MEIS                                                   VALGA

MOAÑA                                              VILABOA

MONDARIZ                                       VILA DE CRUCES

MONDARIZ-BALNEARIO             VILANOVA DE AROUSA

Pontevedra, (asinado dixitalmente)