AXUDAS CONCEDIDAS AO SECTOR DA HOSTALERÍA AFECTADO POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE MEIS, SUBVENCIONADAS POLA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2021. LIÑA 2.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, mediante Resolución da Presidencia, de data 31.08.2021, concedeu ao Concello de Meis unha subvención por importe de 13.966,75€, con destino ao  financiamento das axudas contempladas nas bases reguladoras denominadas  “Bases específicas da convocatoria de axudas ao sector da hostalería afectado pola situación pandémica do Concello de Meis”, cun orzamento polo mesmo importe, no marco do Plan Concellos 2021-liña 2 axudas para os sectores mais afectados pola situación pandémica.

 

Indícanse a continuación as persoas e entidades que resultaron beneficiarias destas  axudas, así como os seus importes.

DNI/CIF

NOME ou RAZÓN SOCIAL

IMPORTE

***9060**

José A. Durán Alvarez

2.327,79 €

***0269**

Purificación Casal Bordás C.B.

2.327,79 €

***3256**

Cafetería Bruselas C.B.

2.327,79 €

***6882**

Francisco Javier Gil Ollero

2.327,79 €

***1857**

Gallaecia Food & Coffee S.L.

2.327,79 €

***7781**

Mª Dolores Piñeiro Vazquez

484,85