No apartado cultural conta o Concello de Meis con diversas asociacións de diversos índoles, como pode ser no ámbito musical, teatral ou folclórico entre outros.

Dende o 2004 está aberto ó público o Centro Multiusos, sito na Praza de España, 18 – O Mosteiro, onde ademáis da Biblioteca Municipal existe un Auditorio cunha capacidade para 250 persoas aproximadamente, e varias aulas para actividades varias.

Na parroquia da Armenteira cóntase cun local social, onde se desenvolven actividades e reunións das asociacións desa parroquia.

Teatro, música e danza

Grupo folclórico “O Trevo” – Mª Carmen Núñez García 986712324 – Rúa Igrexa, 13 – O Mosteiro – 36637 MEIS