AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA O TREVO   (1984)
Mª Carmen Núñez García
Rúa da Igrexa 13 Mosteiro
36637 – Meis
Tfno:986 712 324