Contratación laboral temporal “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL”

O prazo para presentar solicitude de participación mediante instancia xenérica remata o martes 14/06/2022.

A entrevista terá lugar o xoves 16/06/2022 ás 10:00 horas.

Contratación laboral temporal APROL RURAL 2022

A entrevista terá lugar o vindeiro luns 13/06/2022 ás 09:30 horas no Centro Multiusos do Mosteiro.

Con motivo da renuncia voluntaria por parte das persoas seleccionadas que figuran na Acta do Tribunal do 15 de xuño de 2022, procédese a solicitude de ampliación de oferta de Emprego para un posto de peón forestal no programa APROL RURAL 2021

Os novos candidatos/as serán citados/as para entrevista o vindeiro martes día 21 de xuño ás 9:30 horas, no Centro Multiusos do Mosteiro.

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN INTERINA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUNHA PERSOA NA CATEGORÍA DE ORDENANZA, E A FORMACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA NA MESMA CATEGORÍA

Na Resolución de Alcaldía 2022-0162 do 20/04/2022, aprobáronse as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para a contratación interina dunha persoa na categoría de ordenanza e a confección dunha listaxe de reserva na mesma categoría mediante o sistema de concurso oposición libre.
O período de presentación de solicitudes será de quince días naturais a contar dende o seguinte ao do publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
As bases íntegras publicaranse no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello (https://meis.sedelectronica.gal).

.

Acceso ao taboleiro de anuncios

 

CAMBIO DE DATA DO SEGUNDO EXERCICIO

Martes 21 de xuño ás 12:00 h no Centro Multiusos do Mosteiro.

PLAN CONCELLOS 2022-2023_LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

A Deputación de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis na súa sesión ordinaria da Xunta de Goberno do 18 de febreiro de 2022, unha subvención por importe de 106.106,22 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2022-2023_LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, para levar a cabo a contratación de 11 persoas desempregradas que reúnan preferentemente os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 230, do 27 de novembro de 2021).

Os contratos serán a xornada completa e terán unha duración de 6 meses.

As ocupacións que se van a solicitar ao Servizo Público de Emprego de Cambados nos vindeiros días son as seguintes:

 

OCUPACIÓN

Nº POSTOS

CÓDIGO OCUPACIÓN

Albanel

1

7121

Electricista

1

7510

Fontaneiro/a

1

7221

Pintor/a

1

7212

Carpinteiro/a

1

7131

Peón obras públicas en xeral

4

9601

Peón forestal

2

9543

 

Tódalas persoas interesadas nesta convocatoria deberán comprobar a situación da súa inscrición no Servizo Público de Emprego de Cambados.

As convocatorias quedan do seguinte xeito:

12/2022/2059            Albanel                       14/03  9:00

12/2022/2065            Carpinteiro                 14/03  9:00

12/2022/2073            Electricista                 14/03  9:00

12/2022/2085            Fontanero                   14/03  11:00

12/2022/2092            Pintor                          14/03  11:00

12/2022/2127            Peón obras públicas   15/03   9:00

12/2022/2096            Peón Forestal             15/03  11:00

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN PRÁCTICAS DE TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS 2020

O Concello de Meis pretende a contratación laboral temporal en prácticas, a xornada completa, dunha persoa demandante de emprego desempregada ou con tarxeta de mellora de emprego inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia, que estea en posesión da titulación de DIPLOMATURA EN XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/GRAO EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA.

PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

ANUNCIO

 

PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

 

Por mor da declaración do estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020), o Concello de Meis veuse na obriga de paralizar os procesos selectivos iniciados no seu momento.

En vista da situación actual, vanse retomar estes procesos coas seguintes modificacións para axustar a solicitude inicial ao novo escenario:

  1. Levarase a cabo a contratación de 10 persoas desempregadas (inicialmente eran 9).
  2. A duración dos contratos será de 7 meses (inicialmente eran 8).
  3. Engádese a seguinte ocupación a solicitar para cubrir esa contratación a maiores:
OCUPACIÓN Nº POSTOS CÓDIGO
Peón forestal 1 6410

4. Entrevistas:

OCUPACIÓN DÍA HORA
Instalador electricista 19/05/2020 10:00
Fontaneiro 19/05/2020 10:30
Pintor 19/05/2020 11:00
Carpinteiro 19/05/2020 11:30
Peón obras públicas 20/05/2020 10:00
Albanel 20/05/2020 11:00

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que a Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Meis unha subvención por importe de 108.905,49 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2020 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, para levar a cabo a contratación de 9 persoas desempregradas que reúnan preferentemente os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 1 do xoves 2 de xaneiro de 2020). Os contratos serán a xornada completa e terán unha duración de 8 meses.

As ocupacións que se van solicitar ao Servizo Público de Emprego de Cambados nos vindeiros días serán as seguintes:

OCUPACIÓN Nº POSTOS CÓDIGO
Albaneis 2 7121
Electricista 1 7510
Fontaneiro/a 1 7221
Pintor/a 1 7212
Carpinteiros/as 2 7131
Peón obras públicas 2 9601

Providencia de inicio

Bases proceso selectivo

DECRETO 2020-0103 [Decreto aprobación bases proceso selectivo PLAN CONCELLOS 2020]

Resultados_Oferta_12-2020-2524

Resultados_Oferta_12-2020-2500

Resultados_Oferta_12-2020-2508

Resultados_Oferta_12-2020-2547

Resultados_Oferta_12-2020-2590

Resultados_Oferta_12-2020-2560

Resultados_Oferta_12-2020-3219

Resultados_Oferta_12-2020-2508A

Acta tribunal

Anuncio decreto contratación