Data: 02/05/2016

Licitación: Procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria, do contrato da obra Campo de fútbol de céspede sintético do Mosteiro – Meis.

Decreto aprobación expediente : 2016-04-28

Data presentación ofertas: 26 días naturais dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP.

Proxecto: Pinchar aquí

Publicación no BOP: 06/05/2016

Apertura de proposicións:

Apertura sobre A: 02/06/2016

Apertura sobre B: 08/06/2016

Apertura sobre C: 07/07/2016

Acta outorgamento de puntuacións e propostas de adxudicación: 14/07/2016

Adxudicación:  22/07/2016