Mellora de camiños municipais nos lugares de Lamas, A Laxe e Penente

Data: 21/06/2016

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Mellora de camiños municipais nos lugares de Lamas, A Laxe e Penente (Meis).

Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2016-06-21

Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Proxecto: Pinchar aquí

Adxudicación: 21-07-2016

Formalización do contrato: 28-07-2016

Campo de fútbol de céspede sintético do Mosteiro – Meis

Data: 02/05/2016

Licitación: Procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria, do contrato da obra Campo de fútbol de céspede sintético do Mosteiro – Meis.

Decreto aprobación expediente : 2016-04-28

Data presentación ofertas: 26 días naturais dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP.

Proxecto: Pinchar aquí

Publicación no BOP: 06/05/2016

Apertura de proposicións:

Apertura sobre A: 02/06/2016

Apertura sobre B: 08/06/2016

Apertura sobre C: 07/07/2016

Acta outorgamento de puntuacións e propostas de adxudicación: 14/07/2016

Adxudicación:  22/07/2016

Mellora de camiños municipais nas parroquias de Nogueira, San Tomé de Nogueira e Paradela

Data: 09/02/2015

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Mellora de camiños municipais nas parroquias de Nogueira, San Tomé de Nogueira e Paradela.

Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2015-03-26

Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Adxudicación: 2015-05-21

Formalización do contrato: 2015-05-22

Rehabilitación da Casa do Concello

|

Data: 30/08/2010

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Rehabilitación da Casa do Concello.

Data presentación ofertas: 5 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Empresas convidadas:

  • Jesús González Otero S.L.
  • Canalizaciones y Construcciones Salnés S.L.
  • Obras y Construcciones Sostenibles S.L.

Adxudicación Provisional: 2010-09-08

Adxudicación Definitiva: 2010-09-21

Acceso a núcleos de San Tomé, San Martiño e A Armenteira

|

Data: 30/07/2010

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Acceso a núcleos de San Tomé, San Martiño e A Armenteira.

Data presentación ofertas: 10 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Empresas convidadas:

  • E.C. Casas S.L.
  • Escavacións Mosteiro S.L.
  • COVSA

Adxudicación Provisional: 2010-09-03

Adxudicación Definitiva: 2010-09-17

Mellora da seguridade vial e dotación de servizos en Avda. de Cambados

|

Data: 27/07/2010

Licitación: Procedemento aberto – tramitación urxente – do contrato da obra Mellora da seguridade vial e dotación de servizos en Avda. de Cambados.

Data presentación ofertas: 13 días naturais dende o seguinte á última publicación do anuncio no BOP ou no DOG.

Publicado no BOP nº 157 do 17 de agosto e no DOG nº 164 do 26 de agosto.

Adxudicación Provisional: 2010-09-30

Adxudicación Definitiva: 2010-10-18