|

Data: 30/07/2010

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Acceso a núcleos de San Tomé, San Martiño e A Armenteira.

Data presentación ofertas: 10 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Empresas convidadas:

  • E.C. Casas S.L.
  • Escavacións Mosteiro S.L.
  • COVSA

Adxudicación Provisional: 2010-09-03

Adxudicación Definitiva: 2010-09-17