Data: 09/02/2015

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Mellora de camiños municipais nas parroquias de Nogueira, San Tomé de Nogueira e Paradela.

Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2015-03-26

Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Adxudicación: 2015-05-21

Formalización do contrato: 2015-05-22