Data: 02/12/2014

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Acondicionamento de camiño de acceso ao recinto ferial de Mosteiro-Meis.

Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2015-03-26

Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Adxudicación: 2015-05-13

Formalización do contrato: 2015-05-19