ALUGUEIRO DE BAR NOS MUÍÑOS DE SERÉN

| A Armenteira

Data: 22/06/2009

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade, mediante aluguer, da adxudicación de  BAR NOS MUÍÑOS DE SERÉN (A Armenteira).

Data presentación ofertas: 5 días naturais dende o día seguinte á recepción da invitación, ou no seu caso, do anuncio de licitación publicado nun dos diarios de maior tirada na Comunidade Autónoma de Galicia e no Perfil do Contratante.

Empresas convidadas:

  • Mariscos Forniños
  • Mª Isabel Limeres Dadín.
  • Estela Domínguez Figueiras.
  • José Millan Outeda.

 

Pregos: Pinchar aquí

Adxudicación Provisional: 27/08/2009 Pinchar aquí

Adxudicación Definitiva: 17/09/2009 Pinchar aquí