O ALCALDE JOSÉ LUIS PÉREZ EN COMPAÑÍA DO DEPUTADO POMARES FAN ENTREGA DOS DIPLOMAS AOS ALUMNOS DO CURSO DE IGUALDADE

  • Jose Luís Pérez agradeceu aos profesionais que impartiron este curso e aos alumnos a súa implicación no tema de Igualdade e anima a que toda a xente anímese a asistir a estas iniciativas.

Durante o xoves e o venres en horario de 19:00 a 22:30 celebrouse no concello de Meis un Curso de Igualdade patrocinado pola Deputación de Pontevedra. As participantes foron 14 mulleres e un home que pertencen á Asociación de Mulleres Rurais de Meis, anteriormente viñan de recibir un curso de cociña saudable e os ingredientes principais das receitas foron as verduras.

No curso de Igualdade os participantes aprenderon sobre Violencia de Xénero, o traballo da muller, como educar para fomentar a igualdade e moitos outros temas relacionados.

Como agradecemento e o recoñecemento de recibir este curso ese mismo venres o alcalde José Luis Pérez fíxolles entrega do diploma correspondente que acredita o realizar este curso con éxito, por suposto á entrega asistiu o deputado Provincial Francisco Javier Divos Pumares ( Deputado de Innovación e Promoción Económica)

O alcalde de Meis José Luis Pérez recibiu aos alumnos e alumnas de segundo e cuarto de primaria do CPI de Mosteiro-Meis

  • No día de hoxe o alcalde de Meis, José Luis Pérez, recibiu nas dependencias municipais a 52 alumnos e alumnas de segundo e cuarto de primaria do CPI de Mosteiro-Meis.

Meis ao 17 de decembro 2018.- Esta visita é o punto e final de dous proxectos, Proxecto Localidade e Proxecto Organización do Estado, levados a cabo polos alumnos e alumnas do CPI de Mosteiro- Meis.

Estes proxectos consisten en informarse de como funciona a institución e expuxéronse moitas dúbidas que lle expuxeron ao alcalde coas súas preguntas.

Dentro das preguntas formuladas polos alumnos e alumnas podemos citar algunhas como:

 ¿Cantos anos leva gobernando?

Ao que o alcalde contestou que leva 20 anos ao servizo dos veciños de Meis e 4 anos de concelleiro.

 ¿Como se goberna Meis?

Ao que José Luís Pérez contestou que goberna cun equipo de 13 concelleiros e que no concello as decisións tómanse todas por votación. Tamén lles explicou que en caso de empate nas votacións o alcalde ten voto dobre.

¿Como fixo para ser alcalde?

Neste punto José Luís Pérez aclara que ser alcalde non é como optar a calquera posto de traballo, xa que o alcalde se somete á opinión dos veciños e sacar maioría (que nas últimas foi moi por encima do 50%) e que cada catro anos tense que volver presentar. ¿Canto tempo dedícalle a ser alcalde?

José Luis Pérez aclarou que o concello é a administración máis próxima aos veciños e cando un veciño ten un problema acode ao concello e ten que estar dispoñible en calquera momento. É dicir, as 24 horas os 365 días do ano “Case todos os veciños teñen o meu número de teléfono onde unha vez rematada a xornada laboral sigo atendéndoos”.

¿Cantas persoas traballan no concello?

“Os fixos do concello son entre 20 ou 22 persoas e o persoal eventual que adoita estar sobre oito meses son sobre 20 persoas máis. Polo cal adoita haber ao ano entre 30 e 40 persoas traballando no concello”.

Os alumnos tamén participaron explicando o que é unha campaña electoral e quen pode votar. “A maior honra que pode ter unha persoa é ser alcalde do pobo de onde vive” afirmou José Luis Pérez.

O alcalde explícolles que na campaña electoral proponse o que se vai a facer no concello e se aos veciños gústalles vótanche para que o leves acabo, pero é moi importante ser realista nas promesas e por suposto non se pode propoñer o que non se pode realizar.

A parte da entrevista que máis rebullicio causou e máis dúbidas suscitou foi a do Novo Parque Acuático. Neste tema José Luís Pérez explícolles que Meis vai ter o Parque Acuático máis grande de Galicia e que teñen pensado inauguralo para a primavera verán se non xorde ningunha complicación.

A todo isto, xurdiu a posibilidade que o alcalde medie coa empresa para que polo menos unha vez todos os alumnos e alumnas dos centros de ensino de Meis poidan acudir a gozar a instalación totalmente gratis.

Ao final os alumnos entregaron ao alcalde 4 cartolinas que formaron parte do proxecto desenvolvido nas aulas e que estarán no salón de plenos a partir de hoxe.

Acompañados do alcalde os alumnos e alumnas visitaron todas as dependencias do concello que está a ser totalmente renovado na seu andar superior, e recibiron o seu agradecemento polos proxectos realizados e pola visita e como premio ao seu bo facer o alcalde os obsequio cuns caramelos para facer máis doce o regreso ás aulas.

 

Aprobación inicial da modificación puntual nº 4 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Meis

O Pleno Municipal en sesión celebrada o día 29 de novembro de 2018, acordou prestar aprobación inicial ao documento de modificación puntual nº 4 do Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado por “espinosa&rodríguez architects projets mangers S.L.”, que non resulta sometido ao procedemento de evaluación ambiental estratéxica por Resolución do 5 de xullo de 2018 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

De conformidade co disposto no Artigo 60.6 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia, sométese o expediente a información pública polo prazo de dous meses, contado a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que durante este período poida ser examinado e formularse as alegacións que se considere oportuno. A documentación poderá ser consultada nas oficinas municipais, de 9:00 á 14:00 horas.

Así mesmo, de conformidade co disposto no artigo 47 da lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de Galicia e 86 do Regulamento da lei 2/2016, suspende-lo outorgamento de licencias naquelas zonas do territorio nas que as novas determinacións supoñan modificación do réxime urbanístico vixente, podéndose outorgar licencias baseadas no réxime vixente sempre que se respecten as determinacións do novo planeamento.

Modificación Puntual nº 4_Meis_Completa

Aprobación inicial de proxecto de urbanización do plan especial que ten por obxecto o establecemento dun parque didáctico e de lecer.

A Xunta de Goberno en sesión celebrada o día 4 de decembro de 2018, acordou prestar aprobación inicial ao proxecto de urbanización do Plan especial de dotacións para equipamentos en solo rústico, que ten por obxecto o establecemento dun parque didáctico e de lecer en terreos clasificados como solo rústico forestal do lugar de Penente da Parroquia de Nogueira. O documento foi presentado por CRELPABE SL e está redactado por “espinosa&rodríguez architects projets mangers S.L.”.

De conformidade co disposto no Artigo 96.3 da Lei 2/2016, do Solo de Galicia, sométese o expediente a información pública polo prazo de un mes, contado a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para que durante este período poida ser examinado e formularse as alegacións que se considere oportuno. A documentación poderá ser consultada nas oficinas municipais, de 9:00 á 14:00 horas.

Contratación laboral temporal por acumulación de tarefas, dunha persoa como administrativo

O Concello de Meis pretende a contratación laboral temporal por acumulación de tarefas, dunha persoa como administrativo para prestar servizo nas instalacións da biblioteca e área cultural do Concello; para o que será necesario estar en posesión do título de FP2º grado ou bacharelato.

A selección realizarase mediante a valoración de méritos e entrevista, para o que deberán presentar instancia dirixida á alcaldía nas oficinas municipais acompañando do DNI, copia da titulación e dos méritos alegados. As bases se encontran publicadas na páxina web do Concello (www.meis.gal).

Presentación de instancias: No prazo de 5 días naturais contados desde a publicación do anuncio nun xornal.

Anuncio Prensa

Bases da convocatoria

Decreto Lista admitidos

Publicación puntuacións

XI XANTAR DOS MAIORES DE MEIS

O concello de Meis celebrou no día de hoxe o XI Xantar dos Maiores de Meis no lugar de Armenteira  ó que asistiron aproximadamente 250 comensais maiores de 60 anos.

A xornada festiva comezou cunha misa solemne no Mosteiro de Armenteira. E logo o acto trasladouse a a explanada o lado da casa dos peregrinos onde estaba unha carpa preparada para recibir a todos os asistentes que gozaron dun xantar en cofraternidade entre todos os veciños e veciñas.

Toda a comida estivo amenizada  polo trío Arena e o remate entregáronse dous premios ao home e muller de maior idade: Ángel Outeda Souto de 91 anos e Ángela Martínez Torres tamén de 91 anos.

O acto asistiron o alcalde José Luis Pérez acompañado da sua dona, a concelleira Ofelia Barral, e os concelleiros Luis Miguel e Jairo Paz. Antes do comezo da comida o alcalde quixo enxalzar a boa situación económica que atravesa o concello e que grazas a iso “Puidemos celebrar de novo este acto que levaba varios anos suspendido debido a crise” José Luis Pérez, tamén recoñece que “Esta xuntanza é merecida e necesaria para os maiores do concello, síntome moi orgulloso de recuperala e espero volver a repetir como alcalde para continuar promocionándoa desde o concello este merecido recoñecemento os nosos maiores.

O CONCELLO DE MEIS, PASA A SER UN DOS CONCELLOS MÁIS SANEADOS DA COMARCA

No día de onte celebrouse o pleno do concello de Meis, no cal o Grupo de Goberno incluíu na orde do día a amortización da totalidade da débeda do Concello, converténdose así en posiblemente o concello máis saneado da comarca.

Cabe lembrar que ao longo de toda esta lexislatura o alcalde José Luis Pérez centrou todos os seus esforzos en sanear as contas da entidade pública ao mesmo tempo que busca a través de acordos con vecinos e empresas privadas o incremento da creación de emprego, como é o caso do futuro parque acuático que está previsto instálese no concello de Meis, todo un revulsivo económico, non soamente para Meis, senón tamén para todos os concellos limítrofes e porque non dicilo para toda a provincia de Pontevedra.

Polo tanto coa proposta presentada e aprobada neste último pleno, José Luis Pérez, está a conseguir que todos os veciños e veciñas de Meis gocen de ter un concello con débeda cero, e xerar postos de traballo dentro do municipio sen que teñan de desprazarse, podendo conciliar mellor a vida laboral coa familiar, e se xa Meis era un referente no turismo, grazas ao Monasterio de Armenteira e da súa famosa Ruta da Pedra e da Auga, cobrará moito máis renome unha vez conte co seu novo parque acuático, converténdose sen dúbida no centro turístico e de diversión da comarca.

Ademais, no pleno celebrado onte o alcalde José Luis Pérez e o seu Grupo de Goberno presentaron unha moción que cre Pérez é de xustiza, como é que se recoñeza o viño de folla redonda. Nesta votación a moción aprobouse con maioría a excepción do voto negativo do concelleiro do grupo socialista José Ramón Vidal Juviño (da parroquia de San Martiño) que non seguiu os criterios dos seus compañeiros de goberno e decidiu votar en contra desta proposta tan importante para os veciños que traballan e cultivan este tipo de uva. O alcalde José Luis Pérez quere recalcar que o nacemento deste viño foi debido á praga da filoxera que entra na península Ibérica a finais da década de 1 87 0 obrigou aos agricultores afectados a buscar desesperados unha solución, e estes atópana nos “híbridos de produción directa”, entre os cales se atopa o ” folla redonda” ou tinto “tipo Barrantes”.

O DOMINGO CELEBROUSE NO CAMPO DE FÚTBOL DO ARMENTEIRA F. C A II COPA ARMENTEIRA FEMININAS

  • Tras a colaboración que o concello de Meis a tido co club para a organización deste evento gustaríame comprometerme a seguir apoiando estas iniciativas e poden estar seguros que contasen co meu apoio na que xa se prevé a III copa Feminina de Armenteira. Deséxolles moitos éxitos.

 

Neste fin de semana deportivo este domingo o alcalde José Luis Pérez, comprobou novamente que este concello de Meis está totalmente envorcado co deporte, neste caso a competición gozouse no campo do Leixo de Armenteira.

Durante todo o día de onte enfrontáronse os equipos femininos de 12 clubs de fútbol senior: : Atletico Arousá B, Armenteira F. C B, Armenteira F. C A, S.D Ponte Caldelas, S.D Puentearnelas, S.D Noalla, Sanxenxo femininas, S. C.D Salcedo, Terra do Albariño, C Mamis Arnelas-Ribadumia, C.D Mosteiro, Atletico Estrada.

.A primeira semifinal xogouse entre o Sanxenxo Feminas e S.D Ponte Caldelas dos cales saíu vencedor o Ponte Caldelas na tanda de penaltis e na segunda semifinal enfrentáronse o S.D Puentearnelas e S.C.D Salcedo no cal no fin do partido o resultado foi 2-1.

A final disputouse entre o S.D Ponte Caldelas contra S.D Pontearnelas da cal saiu como gañador o Pontearnelas na tanda de penaltis.

O alcalde José Luis Pérez entregou os trofeos ás gañadoras do Puentearnelas ademais da placa conmemorativa dedicada ao xogador Jorge Davila directivo da asociación Armenteira F. C., tamén resultaron agasallados con placas conmemorativas agrupación xuvenil e alevin do Armenteira, para Lola e a S.D Escravitude pola defensa do futbol feminino, a Asociación Cultural Ou Noso por máis de dúas décadas traballando pola cultura en Armenteira.

O alcalde José Luis Pérez, agradece a Martín presidente do Armenteira F. C. e a todos os seus directivos o gran traballo que están a realizar desde o club para facer ver que o fútbol non é un deporte exclusivamente masculino, e a mostra está en lograr realizar unha competición de leste calibre, realmente desde o concello estabamos un pouco preocupados pensando que o mal tempo podería deslucir este acto, pero ao final este acompañounos e foi un rotundo éxito, tras a colaboración que o concello de Meis a tido co club para a organización deste evento gustaríame comprometerme a seguir apoiando estas iniciativas e poden estar seguros que contasen co meu apoio na que xa se prevé a III copa Feminina de Armenteira. Deséxolles moitos éxitos.