Data: 21/06/2016

Licitación: Procedemento negociado sen publicidade do contrato da obra Mellora de camiños municipais nos lugares de Lamas, A Laxe e Penente (Meis).

Decreto aprobación expediente e invitación empresas: 2016-06-21

Data presentación ofertas: 8 días naturais dende a solicitude das ofertas.

Proxecto: Pinchar aquí

Adxudicación: 21-07-2016

Formalización do contrato: 28-07-2016