A Deputación de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis na súa sesión ordinaria da Xunta de Goberno do 18 de febreiro de 2022, unha subvención por importe de 106.106,22 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2022-2023_LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, para levar a cabo a contratación de 11 persoas desempregradas que reúnan preferentemente os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 230, do 27 de novembro de 2021).

Os contratos serán a xornada completa e terán unha duración de 6 meses.

As ocupacións que se van a solicitar ao Servizo Público de Emprego de Cambados nos vindeiros días son as seguintes:

 

OCUPACIÓN

Nº POSTOS

CÓDIGO OCUPACIÓN

Albanel

1

7121

Electricista

1

7510

Fontaneiro/a

1

7221

Pintor/a

1

7212

Carpinteiro/a

1

7131

Peón obras públicas en xeral

4

9601

Peón forestal

2

9543

 

Tódalas persoas interesadas nesta convocatoria deberán comprobar a situación da súa inscrición no Servizo Público de Emprego de Cambados.

As convocatorias quedan do seguinte xeito:

12/2022/2059            Albanel                       14/03  9:00

12/2022/2065            Carpinteiro                 14/03  9:00

12/2022/2073            Electricista                 14/03  9:00

12/2022/2085            Fontanero                   14/03  11:00

12/2022/2092            Pintor                          14/03  11:00

12/2022/2127            Peón obras públicas   15/03   9:00

12/2022/2096            Peón Forestal             15/03  11:00