O Concello de Meis ven de realizar obras de REFORMA DO MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL, sito na Praza de España do Mosteiro, cunha subvención da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) por importe de 50.000,00 € (desglosados da seguinte maneira: 75% do FEADER, 7,5 % do MAPAMA, e 17,5% da XUNTA DE GALICIA), e outra subvención da Deputación de Pontevedra por importe de 36.000,00 €.

Con esta reforma, o Concello pretende dinamizar e pontenciar á actividade no Mercado de Abastos, que conta diariamente cun posto de venda de flores e os sábados pola mañán con postos de legumbres, peixe, pan, chourizos e queixos.

Tamén se dotou de accesibilidade o mercado e os seus aseos.