Data: 23/02/2016

Descripción do servizo: Servizo Escola Infantil Municipal

Tipo de procedemento: Procedemento Aberto

Tramitación: Ordinaria

Anuncio BOP

Apertura sobres A: 2016-03-11

Apertura sobres B: 2016-03-17

Acta valoración das ofertas sobres B: 2016-05-03

Apertura apertura sobres C: 2016-05-06

Decreto clasificación das propostas: 2016-05-09