En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Meis.

PcPG: Concello de Meis

Licitacións Abertas Licitacións Pechadas

 


Contratación dos servizos dun asesor xurídico

Data: 15/11/2016 Descripción do servizo: Servizos dun asesor xurídico Tipo de Procedemento: Procedemento Negociado sen publicidade Tramitación: Ordinaria Adxudicación: 28-12-2016 Pinchar aquí