Últimas Novas

Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 5.186,83 € con destino ó investimento “SUBMINISTRO DE SINALIZACIÓN VERTICAL E MOBILIARIO URBANO” , incluído na liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019. Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra –Servizo de Cooperación.  

Convocatoria pública para a elección de Xuíz de Paz

De conformidade co disposto no artigo 101 e concordantes da Lei Orgánica do Poder Xudicial, anúnciase convocatoria pública para a provisión do cargo de Xuíz de Paz titular de Concello de Meis, conforme ás seguintes bases: OBXECTO: A provisión do referido cargo polo prazo legalmente establecido. SOLICITUDES: Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Meis […]

APROBACIÓN INICIAL DO INVENTARIO CORRESPONDENTE ÓS BENS INMOBLES (URBANOS E RÚSTICOS), VIAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS E OUTROS BENS (LAVADOIROS E FONTES).

O Pleno da corporación municipal, mediante acordo adoptado na sesión de data 29.11.2018, aprobou inicialmente o inventario correspondente ós Bens Inmobles (urbanos e rústicos), Víais Públicos Municipais e outros bens (lavadoiros e fontes) do concello de Meis. O acordo e o expediente sométese a exposición pública e audiencia aos interesados polo prazo de trinta días […]

MEIS HONRA AO SEU ANTIGO ALCALDE POÑÉNDOLLE O SEU NOME A UNHA RÚA

Don José Luis Pérez actual alcalde e o seu predecesor Don Jorge Casal foron os encargados de descubrir a placa   Foi un acto moi emotivo, ao que asistiron unha multitude de veciños ademais de políticos de renome como a Presidenta do Congreso, Ana Pastor, o Vicepresidente @de la Xunta de Galicia, acompañado do delegado […]

Conservación, restauración e recolocación do cruceiro de Lamas do ano 1797

A restauración do cruceiro de Lamas, sito en San Martiño de Meis, chegou ao seu fin. O elemento conta coa máxima protección ao ser Ben de Interese Cultural e está datado no século XVIII. Esta obra, por valor de 8.409 euros, está financiada a través dunha subvención concedida a este Concello pola Deputación de Pontevedra para Conservación, restauración […]

Ver todas as novas