A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Meis unha axuda extraordinaria, con ocasión da declaración do estado de alarma, para a prestación de servizos básicos de emerxencia para os concellos de menos de 20.000 habitentes para o ano 2020, por un importe de 29.796,15€.

Servizo de Cohesión Social da Deputación Provincial de Pontevedra