OS RESTOS DAS PODAS, A MALEZA E A BROZA, NON PODEN DEPOSITARSE NOS CONTEDORES DO LIXO XA QUE NON TEÑEN A CONSIDERACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

CALQUERA VECIÑO QUE SEXA OBSERVADO INCUMPRINDO ESTA OBRIGA SERÁ SANCIONADO DE ACORDO COA LEI.