EXPOSICIÓN DOS PLANOS DAS BASES DEFINITIVAS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE NOGUEIRA

LUGAR. Centro Cultural de San Lourenzo de Nogueira, lugar de Fontenla nº 2-A, na beira da estrada de Pontevedra a Vilagarcía de Arousa.

HORARIO: De martes a domingo
Mañás: De 09:00 a 13:00 horas
Tardes: De 15:00 a 21:00 horas

Os planos tamén se poden consultar na páxina web da empresa que fixo a parcelaria: Nortagro.

http.//www.nortagro.com/descargas.htm
Remate da exposición o 6 de xullo de 2013

Enlaces