Últimas Novas

✍️PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

A Xunta de Galicia convoca as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.   REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES: Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba. Non estar en posesión do título de graduado en […]

ℹ️ AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2023, DESTINADAS AO ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca 643 axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023. REQUISITOS: Estar cursando, no réxime xeral, 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2022/23, na Comunidade Autónoma de Galicia. Ter superadas todas as áreas ou […]

ℹ️ CALENDARIO FISCAL ORAL 2023

Cobranza en período voluntario dos tributos municipais 2023.   No BOP núm. 14 do venres 20 de xaneiro publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao Calendario Fiscal para o exercicio 2023, consonte as referencias e indicacións que se fan no BANDO que se anexa.   Para a súa comodidade pode domiciliar os […]

Ver todas as novas