Últimas Novas

Restriccións en Meis por causa do COVID-19 Peche perimetral de Meis, Meaño e Ribadumia

As autoridades sanitarias veñen de confirmar que, debido ao número de casos positivos e sobre todo debido ao elevado número de incidencia na poboación, a partir das 00,00 horas do sábado 28 de novembro entrarán en vigor novas restriccións en Meis, pasando Meis, Meaño e Ribadumia a formar parte dun ámbito territorial coas mesmas restricións […]

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NOS LOCAIS MUNICIPAIS

Debido ao empeoramento da situación orixinada pola COVID-19 en Meis, polo aumento de casos positivos e do número de persoas ás que se lle restrinxe a mobilidade, o Concello de Meis suspende dende o 11 de novembro a realización das actividades culturais que se realizan nos locais municipais. Esta suspensión será efectiva como mínimo durante […]

APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO SERVIZO MUNICIPAL DE RECOLLIDA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E ASIMILABLES; E DO ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN, ESTRUTURA DE CUSTOS E ESTUDIO DE VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN

Polo Pleno Municipal en sesión do 2 de outubro de 2020, adoptouse o acordo de: aprobación inicial do regulamento do servizo municipal de recollida, transporte e tratamento de residuos domésticos e asimilables; e aprobación inicial do anteproxecto de explotación, da estrutura de custos e do estudio de viabilidade do contrato de concesión. Os documentos arriba […]

PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS COVID-19 NOS CEMITERIOS DE MEIS ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS O 1 DE NOVEMBRO DE 2020

Medidas a ter en conta nas visitas aos CEMITERIOS O VINDEIRO 1 DE NOVEMBRO DE 2020 para poder garantir a seguridade dos veciños Cumpriranse todas as medidas establecidas de protección persoal: Evitarase o contacto físico; cumprirase coa medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal de, alomenos, 1.5 metros; cumpriranse as medidas de limitacións de […]

PRECINTADO DOS PARQUES INFANTÍS

Logo do comezo do curso escolar 2020-2021 e da proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia cómpre estremar as medidas de seguridade (hixiene, máscara e distancia). Así mesmo, dende o Concello de Meis e por prevención tomamos a decisión de pechar os parques infantís, agás o que está a carón da Escola […]

RESTRICCIÓNS EN MEIS POR CAUSA DO COVID-19

No DOG nº 198-Bis, do 30 de setembro, publícase a Orde do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo e Meis. Que esta orde ten efectos dende as 00.00 horas do 1 de […]

COMUNICACIÓN CONTAXIADOS/CONFINADOS EN MEIS

Tendo en conta a proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia e a falta de comunicación oficial das autoridades sanitarias, cómpre que aquelas persoas que se confinen ou se contaxien llo comuniquen ao Concello de Meis, onde os seus datos se tratarán con total confidencialidade, a fin de que lles prestemos a […]

Ver todas as novas