Últimas Novas

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA CONFECCIONAR UNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN NA CATEGORÍA DE TRABALLADOR/A SOCIAL

Na Resolución de Alcaldía 2021-0148 do 11/03/2021, aprobáronse as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para confeccionar unha listaxe de reserva para contratacións temporais na categoría de traballador/a social mediante o sistema de concurso oposición libre. O período de presentación de solicitudes será de dez días naturais a contar dende o seguinte ao […]

Información sobre a COVID-19: NOVAS MEDIDAS EN GALICIA

ACTUALIZADAS AS NOVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA COVID-19 Xa en vigor dende o 2 de abril O Concello de Meis pasa a estar no Nivel de Restrición Media. Medidas en vigor. Consulta o DOGA Extrememos as precaucións e iremos informando das novidades! #Responsabilidade #Sentidiño

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 2021

No BOP núm. 10 do luns 18 de xaneiro publicouse unha resolución pola que se lle dá publicidade ao Calendario Fiscal para o exercicio 2021, consonte os cadros que se indican no BANDO que se xunta máis abaixo. Para a súa comodidade pode domiciliar os seus tributos ou adherirse ao Plan Personalizado de Pagos a […]

📣CRIBADO DO SERGAS EN MEIS‼️

Tras a petición realizada polo Concello de Meis a través da Alcaldía, a Xerencia da Zona Pontevedra-O Salnés do Sergas accedeu a realizar un cribado entre a poboación de Meis que estea comprendida entre os 30 e os 60 anos de idade. Este cribado terá lugar durante a tarde de mañá venres 19 de febreiro […]

Ver todas as novas