Últimas Novas

AUDITORÍA ABASTECEMENTO E PLAN DE ACTUACIÓNS

Con data 11 de xaneiro de 2020 entrou en vigor a Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario. Dita lei establece na súa Disposición adicional segunda que, todas as administracións públicas responsables dos sistemas de abastecemento á poboación deberán levar […]

Posta en valor do Petróglifo de Outeiro do Cribo

A necesidade de intervención arqueolóxica ven dada pola aplicación da normativa urbanística e patrimonial vixente á actuación de posta en valor que o Concello de Meis pretende acometer sobre un dos seus elementos arqueolóxicos máis singulares, o petróglifo do Outeiro do Cribo (GA36028016), que agocha un dos labirintos mellor executados e conservados de todo o […]

Llega700 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT de la banda de 700 Mhz

Se informa de que el servicio móvil de nueva generación sobre la banda de frecuencia de 700 MHz de los principales operadores móviles se encontrará disponible en su localidad en fechas próximas. En una fase inicial, antes de su plena disponibilidad, verificaremos la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. La tecnología prestada sobre la […]

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN POSTO DE FUNCIONARIO INTERINO, NA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO, E PARA FORMACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA NA MESMA CATEGORÍA DO CONCELLO DE MEIS

Na Resolución de Alcaldía 2022-0362 do 22/07/2022, aprobáronse as bases que regularán a convocatoria do procedemento de selección para a contratación dunha persoa, funcionaria interina, na categoría de administrativo e a formación dunha bolsa de contratación na mesma categoría polo procedemento de concurso-oposición libre.O período de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a […]

PRAZAS LIBRES NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Informamos de que na Escola Infantil 0-3 Municipal (EIM) do Concello de Meis quedaron dúas (2) prazas vacantes na aula de 1 a 2 anos (entre as 08:00 e as 20:00 horas). Para máis información contactar nos teléfonos 986715305 e 615522447 e tamén no correo electrónico eim@meis.gal

Ver todas as novas