Últimas Novas

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN INTERINA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUNHA PERSOA NA CATEGORÍA DE ORDENANZA, E A FORMACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA NA MESMA CATEGORÍA

Na Resolución de Alcaldía 2022-0162 do 20/04/2022, aprobáronse as bases que regularán a convocatoria do proceso selectivo para a contratación interina dunha persoa na categoría de ordenanza e a confección dunha listaxe de reserva na mesma categoría mediante o sistema de concurso oposición libre.O período de presentación de solicitudes será de quince días naturais a […]

PROGRAMA “DEPOTERMAL 2022” (TERMALISMO DEPUTACIÓN)

PERSOAS BENEFICIARIA, REQUISITOS E DESCRICIÓN DO PLAN: RÉXIME XERAL: -Nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972, ser pensionista de xubilación, viuvez ou outras pensións; no caso de nacer antes do 1 de Xaneiro de 1972 ou nunha data posterior, ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e/ou persoas coidadoras que […]

Llega700 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT de la banda de 700 Mhz

Se informa de que el servicio móvil de nueva generación sobre la banda de frecuencia de 700 MHz de los principales operadores móviles se encontrará disponible en su localidad en fechas próximas. En una fase inicial, antes de su plena disponibilidad, verificaremos la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. La tecnología prestada sobre la […]

Do Alto da Serra a Zafarina: Meis en microtopónimos

O EDNL do CPI do Mosteiro-Meis acaba de involucrarse no proxecto Galicia Nomeada que promove a Real Academia Galega (RAG) en colaboración coaXunta de Galicia para recoller, organizar e poñer en valor os microtopónimos do noso Concello. Para isto a RAG e a Xunta de Galicia desenvolveron unha app que permite, de maneira moi doada, […]

ITV Ciclomotores

Dentro da campaña que se está levando a cabo na provincia de Pontevedra, a Unidade Móbil de Inspección Técnica nº9, desprazarase a este municipio no día e lugar abaixo citado.Esta campaña ten por obxectivo facilita-lo paso da inspección técnica periódica de CICLOMOTORES, sen que teñan que facer grandes desprazamentos. Data: 21-02-2022Lugar: MeisEmprazamento: Mercado de Gando […]

Ver todas as novas