Últimas Novas

Información sobre a COVID-19: NOVAS RESTRICIÓNS EN GALICIA

Dende as 00:00 horas do venres 15 de xaneiro. Toda Galicia estará nos dous niveis máis altos de protección do protocolo vixente: ➡Nivel medio-alto con carácter xeral, donde se incluiría ao Concello de Meis. ➡Nivel máximo en zonas de maior incidencia. ➡O toque de queda: 22,00h ➡Mantense o peche perimetral da Comunidade. ➡A recomendación básica para […]

Restriccións en Meis por causa do COVID-19 Peche perimetral de Meis, Meaño e Ribadumia

As autoridades sanitarias veñen de confirmar que, debido ao número de casos positivos e sobre todo debido ao elevado número de incidencia na poboación, a partir das 00,00 horas do sábado 28 de novembro entrarán en vigor novas restriccións en Meis, pasando Meis, Meaño e Ribadumia a formar parte dun ámbito territorial coas mesmas restricións […]

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NOS LOCAIS MUNICIPAIS

Debido ao empeoramento da situación orixinada pola COVID-19 en Meis, polo aumento de casos positivos e do número de persoas ás que se lle restrinxe a mobilidade, o Concello de Meis suspende dende o 11 de novembro a realización das actividades culturais que se realizan nos locais municipais. Esta suspensión será efectiva como mínimo durante […]

APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO SERVIZO MUNICIPAL DE RECOLLIDA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E ASIMILABLES; E DO ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN, ESTRUTURA DE CUSTOS E ESTUDIO DE VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN

Polo Pleno Municipal en sesión do 2 de outubro de 2020, adoptouse o acordo de: aprobación inicial do regulamento do servizo municipal de recollida, transporte e tratamento de residuos domésticos e asimilables; e aprobación inicial do anteproxecto de explotación, da estrutura de custos e do estudio de viabilidade do contrato de concesión. Os documentos arriba […]

PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS COVID-19 NOS CEMITERIOS DE MEIS ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS O 1 DE NOVEMBRO DE 2020

Medidas a ter en conta nas visitas aos CEMITERIOS O VINDEIRO 1 DE NOVEMBRO DE 2020 para poder garantir a seguridade dos veciños Cumpriranse todas as medidas establecidas de protección persoal: Evitarase o contacto físico; cumprirase coa medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal de, alomenos, 1.5 metros; cumpriranse as medidas de limitacións de […]

PRECINTADO DOS PARQUES INFANTÍS

Logo do comezo do curso escolar 2020-2021 e da proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia cómpre estremar as medidas de seguridade (hixiene, máscara e distancia). Así mesmo, dende o Concello de Meis e por prevención tomamos a decisión de pechar os parques infantís, agás o que está a carón da Escola […]

RESTRICCIÓNS EN MEIS POR CAUSA DO COVID-19

No DOG nº 198-Bis, do 30 de setembro, publícase a Orde do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo e Meis. Que esta orde ten efectos dende as 00.00 horas do 1 de […]

Ver todas as novas