Últimas Novas

APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO SERVIZO MUNICIPAL DE RECOLLIDA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E ASIMILABLES; E DO ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN, ESTRUTURA DE CUSTOS E ESTUDIO DE VIABILIDADE DO CONTRATO DE CONCESIÓN

Polo Pleno Municipal en sesión do 2 de outubro de 2020, adoptouse o acordo de: aprobación inicial do regulamento do servizo municipal de recollida, transporte e tratamento de residuos domésticos e asimilables; e aprobación inicial do anteproxecto de explotación, da estrutura de custos e do estudio de viabilidade do contrato de concesión. Os documentos arriba […]

PREVENCIÓN DA INFECCIÓN POLO VIRUS COVID-19 NOS CEMITERIOS DE MEIS ANTE A FESTIVIDADE DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS O 1 DE NOVEMBRO DE 2020

Medidas a ter en conta nas visitas aos CEMITERIOS O VINDEIRO 1 DE NOVEMBRO DE 2020 para poder garantir a seguridade dos veciños Cumpriranse todas as medidas establecidas de protección persoal: Evitarase o contacto físico; cumprirase coa medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal de, alomenos, 1.5 metros; cumpriranse as medidas de limitacións de […]

PRECINTADO DOS PARQUES INFANTÍS

Logo do comezo do curso escolar 2020-2021 e da proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia cómpre estremar as medidas de seguridade (hixiene, máscara e distancia). Así mesmo, dende o Concello de Meis e por prevención tomamos a decisión de pechar os parques infantís, agás o que está a carón da Escola […]

RESTRICCIÓNS EN MEIS POR CAUSA DO COVID-19

No DOG nº 198-Bis, do 30 de setembro, publícase a Orde do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo e Meis. Que esta orde ten efectos dende as 00.00 horas do 1 de […]

COMUNICACIÓN CONTAXIADOS/CONFINADOS EN MEIS

Tendo en conta a proliferación de contaxios de COVID-19 na nosa área de influencia e a falta de comunicación oficial das autoridades sanitarias, cómpre que aquelas persoas que se confinen ou se contaxien llo comuniquen ao Concello de Meis, onde os seus datos se tratarán con total confidencialidade, a fin de que lles prestemos a […]

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN PRÁCTICAS DE TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS 2020

O Concello de Meis pretende a contratación laboral temporal en prácticas, a xornada completa, dunha persoa demandante de emprego desempregada ou con tarxeta de mellora de emprego inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia, que estea en posesión da titulación de DIPLOMATURA EN XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/GRAO EN DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA.

Ver todas as novas