Últimas Novas

AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA SOCIAL POLA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA POLA PANDEMIA DO COVID-19

 Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: Proporcionar achega económica para facilitar o acceso aos produtos básicos (alimentación, hixiene persoal e do fogar, farmacéuticos, …) as persoas e/ou familias con dificultades económicas ou en situacións de especial vulnerabilidade para reducir as saídas do domicilio evitando as posibilidades de contaxio e expansión […]

Axudas extraordinarias pola crise do Covid 19 ás persoas usuarias do comedor escolar

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: Que no DOG nº 62, do luns 30 de marzo de 2020, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou a Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do […]

Suspensión do prazo de pagamento de taxas municipais recadadas para o Concello de Meis polo ORAL e Compensación dos ingresos xa realizados correspondentes ao mes de marzo polas actividades sociodeportivas e polo servizo da gardería municipal

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: I Que en relación coa recadación por parte do ORAL dos recibos da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2019 e mailos recibos de 2019 da taxa polos vaos que, inicialmente remataba o 6 de abril, e dado que […]

Atención Pediátrica

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: Que a Xerencia de Atención Primaria do Sergas, por causa da crise sanitaria ocasionada polo coronarivus COVID-19, decidiu reorganizar a atención pediátrica do seguinte xeito: A pediatra que presta os seus servizos habitualmente en Meis, atenderá telefónicamente dende o Centro de Saúde de Baltar, […]

Cumprimento confinamento na casa

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Que no BOE nº […]

Interrupción de prazo de matrícula na Escola Infantil Municipal 0-3 de Meis

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: Que no BOE nº 67, do sábado 14 de marzo de 2020, publicouse o Real Decreto 463/20202, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Que a Disposición adicional […]

Medidas durante o Estado de alarma

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e seguindo as instrucións da FEGAMP, esta mañá creouse a Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVD-19, na que se acordou que a partir do 17 de marzo e mentres dure o […]

Cancelación e suspensión de eventos

Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra) FAGO SABER: Que logo da declaración do estado de alarma polo RD 463/2020, e unha vez reunido o goberno municipal de Meis esta mañá acordou a cancelación dos eventos relacionados coa Semana Santa de Paradela. Que unha vez posto o goberno municipal en contacto coas respectivas […]

Ver todas as novas