A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 7.754,59 €  con destino ao investimento “SUBMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA PARA ROZA E PODA” , incluído na liña 1  do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.