O alcalde José Luis Pérez, revisa como se están realizando os traballos na obra de Caticovas

José Luis Pérez quere agradecer aos veciños de Caticovas a súa implicación e colaboración nesta obra tan necesaria

O alcalde de Meis José Luis Pérez revisou o estado da obra que o concello está a realizar no lugar de Caticovas.
Esta obra comezouse en xuño do ano 2016 coa canalización do saneamento para a cal os veciños do lugar achegaron todo o material necesario e o concello colaborou co persoal para a súa execución, por todo isto José Luis Pérez está enormemente agradecido a todos os veciños do lugar, xa que grazas a esta colaboración púidose executar a obra nun tempo record e hoxe póidaselle dar un servizo moi necesario a unhas 19 vivendas do lugar, porque en menos de 1 ano conseguiuse realizar as 2 fases a primeira coa canalización do saneamento e esta 2 co asfaltado, sinalización e pintado unha obra contemplada no Plan Concellos do 2016 conxuntamente coa de Outeiro de Paradela, “Reposición de firme en Caticovas e Outeiro de Paradela” obra que realiza COVSA cun importe total de 98.652,66 euros.
José Luis Pérez, quere transmitir a través deste comunicado tamén aos veciños de Outeiro de Paradela que en breve comezarase a executar a obra xa que nestes momentos xa dispoñemos de todas as autorizacións de patrimonio.

O alcalde José Luis Pérez, segue apostando polo albergue de peregrinos de Armenteira

Cando aínda non pasaron nin sequera 2 meses desde a súa inauguración, o concello de Meis segue apostando polo albergue de peregrinos e a súa contorna, para iso vén de arrombar e pintar as zonas de aparcadoiro na contorna do albergue e o colexio público de Armenteira.
O alcalde José Luis Pérez estivo continuamente en contacto ao longo destes días co responsable da Fundación Camiño de Santiago Don Celestino Lores e responsable de xestionar o funcionamento do albergue, o cal a confirmado ao alcalde o gran incremento de peregrinos alcanzado, xa que en abril do ano 2016 apenas se atenderon a 30 peregrinos na zona e en abril deste ano 2017 pasaron polo albergue máis de 300 peregrinos, os cales un terzo pernoitou no albergue e os outros 2 terzos optaron por gozar dos servizos hostaleiros do contorno.
Esta información recibiuna José Luis Pérez con gran satisfacción e a felicitado a xestión que está a realizar Don Celestino Lores e confirma o alcalde que tras o investimento público de preto de 72.000? o concello para mellorado a seguridade viaria e accesibilidade de persoas con mobilidade reducida coa súa preparación e pintado.
José Luis Pérez cre que o número de visitantes incrementarase exponencialmente coa chegada do verán e as vacacións, xa que moitos peregrinos aproveitan estas datas para facer a peregrinaxe dando así un revulsivo importante para a zona e para todo o concello de Meis.

Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis as seguintes subvencións:

– Subvención por importe de 21.403,69 €  con destino a “ADQUISICIÓN DE FURGONETA-GRÚA” , incluída na liña 1 – Investimentos  do Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016.

– Subvención por importe de 7.139,00 €  con destino a “INSTALACIÓN DE CALDEIRA BIOMASA CASA DO CONCELLO” , incluída na liña 1 – Investimentos  do Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016.

– Subvención por importe de 7.145,00 €  con destino a “INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE PELLETS NO ALBERGUE DO CONCELLO DE MEIS” , incluída na liña 1 – Investimentos  do Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016.

– Subvención por importe de 13.606,50 €  con destino a “INSTALACIÓN DE CALDEIRA BIOMASA COLEXIO DO CONCELLO DE MEIS” , incluída na liña 1 – Investimentos  do Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016.

– Subvención por importe de 6.609,62 €  con destino a “INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE PELLETS NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE MEIS” , incluída na liña 1 – Investimentos  do Plan de Obras e Servizos (Plan dos Concellos) 2016.

Actuacións subvencionadas coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.

Limpeza de fincas

En aplicación da lexislación vixente TÓDOLOS VECIÑOS TEÑEN A OBRIGA  DE MANTER AS SÚAS PROPIEDADES LIMPAS DE VEXETACIÓN E EN PERFECTAS CONDICIÓNS DE SALUBRIDADE, ORNATO E DECENCIA.

Lémbrase asemade A PROHIBICIÓN DE QUE A VEXETACIÓN DAS FINCAS PARTICULARES INVADA AS RÚAS E CAMIÑOS PÚBLICOS, DEBENDO OS SEUS TITULARES PROCEDER Á PODA OU CORTA DAS ESPECIES QUE INVADAN O DOMINIO PÚBLICO.

EN CASO CONTRARIO, DENDE O CONCELLO PROCEDERASE A SANCIONAR AOS DONOS DAS PARCELAS.