Dado a que estamos en situaci贸n de prealerta por escaseza de auga, c贸mpre facer un uso responsable da auga e mesmo moderar os consumos.
Polo que, non se debe usar a auga para piscinas, nin para regar, nin para baldeos nin para lavar os coches, debendo manter as billas pechadas nos momentos nos que non sexa estritamente necesario e revisando as instalaci贸ns particulares para evitar posibles fugas dom茅sticas.