COMEZA O PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO TEMPADA 2022/2023.
      MAIORES DE 65 ANOS.
      PENSIONISTAS DE XUBILACIÓN.
      PENSIONISTAS DE VIUDEDADE COM 55 OU MAIS ANOS DE IDADE.
      PENSIONISTAS DE INVALIDEZ, OUTRAS PENSIÓNS OU PREXUBILADOS CON 60 ANOS CUMPRIDOS.

O CÓNXUXE DO SOLICITANTE NON TERÁ QUE CUMPRIR ESTES REQUISITOS. TAMÉN SE ADMITIRÁ COMO ACOMPAÑANTE UN FILLO/A CUN GRAO DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR Ó 45 %.


PARA MAIS INFORMACIÓN PEDIRÁN CITA NOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANTES DO 18 DE XULLO 2022 (Nº TELÉFONO: 615299895 ou 615522460).

DOCUMENTACIÓN:
      D.N.I
      XUSTIFICANTE DE INGRESOS (PENSIÓNS-OUTROS)
      CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE NO SEU CASO.