A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Meis unha subvención para prestación de Axudas Básicas de Emerxencia nos Servizos Sociais Comunitarios 2021, por un importe de 7.500€ de gasto corrente e de 4.000€ de investimento.

Servizo de Cohesión Social da Deputación Provincial de Pontevedra