A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 3.972,07€  con destino ó pagamento de “Servizo de Limpeza das Escolas Municipais”, incluídas na liña 2  (gasto corrente) do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.