Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do

Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que como medida preventiva en relación ao COVID-19 vémonos na obriga de cancelar ata novo aviso toda actividade no Centro Social de Maiores situado na Casa de Escudeiro.

O que fago público para xeral coñecemento.