Marta Giráldez Barral, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Meis (Pontevedra)

FAGO SABER:

Que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convoca as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020

– PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Requisitos de inscrición

  • Quen non posúa o título de graduado en ESO nin un título profesional básico.
  • Ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.prazo de presentación de solicitudes será entre os días 2 e 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
  • As probas de acceso aos ciclos de GRAO MEDIO terán lugar o 28 de maio de 2020.
  • Prazo de presentación:

 

– PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

Requisitos de inscrición

  • Quen non posúa o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional.
  • Ter dezanove anos ou facelos no ano natural de realización da proba.O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
  • As probas de acceso aos ciclos de GRAO SUPERIOR terán lugar o día 23 de abril de 2020.
  • Prazo de presentación:

 

Para maior información as persoas interesadas informaránse na OMIX do Concello, no Centro Multiusos (Praza de España, 18 O Mosteiro), teléfono 986712277.

O que fago público para xeral coñecemento.