A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 48.913,68 € con destino ó investimento “SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DO VIARIO MUNICIPAL” , incluído na liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra –Servizo de Cooperación.