José Luis di que con este tipo de cursos auméntase o coñecemento destes alunmos no manexo deste tipo de maquinaria, ao mesmo tempo que se consegue que aprendan a avitar posibles accidentes laborais

No día de hoxe José Luis Pérez estivo a facer unha visita a modo de inauguración ao recente curso que comezou este pasado luns de rozadoras e que se está impartindo na casa da cultura do concello, nesta visita o alcalde puido comprobar a gran acollida que teñen este tipo de cursos xa que o concello de Meis é o concello con máis extensión da comarca sendo a maior parte zonas rurais con abundante vexetación. Este curso esta dirixido a traballadores en xeral e a desempregados tendo unha duración de 40 horas teoríco prácticas de 16:00 h a 21:00 h. As clases prácticas serán de 6 h coa máquina non exterior e tamén haberá prácticas na aula onde aprenderase sobre seguridade, pezas, montaxe e desmontaxe e reperación dá rozadora. Ou remate vos alumnos recibirán un certificado do curso.