A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 14.638,23 €  con destino ó investimento “SUBMINISTRACIÓN DE VEHÍCULO 4X4” , incluído na liña 1  do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.