PP

D. José Luis Pérez Estévez

– Alcalde –

D. Eugenio Fernández Gómez

– Primeiro Tenente de Alcalde –

“Urbanismo, Vías e Obras, Industria e Medio Ambiente”

Dna. Ofelia Barral Betanzos

– Segunda Tenente de Alcalde –

“Facenda e Patrimonio” e “Educación, Cultura, Turismo, Xuventude e Deportes”

D. Jairo Paz Santamaría

– Terceiro Tenente de Alcalde –

“Servizos Públicos”

Dna. Raquel Fernández Outeda

– Cuarta Tenente de ALcalde –

“Réxime Interior e Persoal”

Dna. Natalia González Vázquez

“Acción Social, Igualdade e Sanidade”

D. Luis Miguel Pérez ArgibayPSdeG-PSOE

Marta Giraldez Barral

José Ramón Vidal Juviño

Araceli Maquieira Laíño

Julia Domínguez Prado

Luis Francisco Buceta RodríguezBNG

María do Pilar Xiráldez Outeda


 • Corporación municipal 2011-2015

  PP
  José Luis Pérez Estévez: Alcalde.
  Eugenio Fernández Gómez.
  Ofelia Barral Betanzos.
  Jairo Paz Santamaría.
  Raquel Fernández Outeda
  Mónica Outeda Arribas.
  Enrique Barros Lucio.
  Fernando Silva Arcos.
  Beatriz Cobas Magariños.

  PSdeG-PSOE
  Marta Giráldez Barral.
  José Ramón Vidal Juviño.
  Beatriz Martínez Sancho.

  BNG
  María do Pilar Xiráldez Outeda.


 • Corporación municipal 2007-2011

  PP
  José Luis Pérez Estévez: Alcalde.
  Eugenio Fernández Gómez.
  Ofelia Barral Betanzos.
  Luis Pérez Alfonsín.
  Raquel Fernández Outeda
  Mónica Outeda Arribas.
  Manuel González Fiel.
  Fernando Silva Arcos.
  Beatriz Cobas Magariños.

  PSdeG-PSOE
  Marta Giráldez Barral.
  Isidoro Alberto Dios López.
  María Aderita Serantes Rodríguez

  BNG
  María del Carmen Martínez Rodiño.