XXIX FESTA DOS CALLOS

O MOSTEIRO – MEIS

Domingo 14 de xullo de 2019

A partir das 11:30 h degustación dos mellores callos do Salnés no Campo da Feira.

Prezo/persoa: 6 €

Reserva de mesa, 14 comensais: 120 €. Teléfonos de reserva: 696577622 / 669617787

Nº de conta para reservas: ES89 2080 5050 2331 1000 2312 (Enviar copia do ingreso a turismo@meis.gal)

Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 5.186,83 € con destino ó investimento “SUBMINISTRO DE SINALIZACIÓN VERTICAL E MOBILIARIO URBANO” , incluído na liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra –Servizo de Cooperación.

 

PLAN CONCELLOS 2019 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

A Deputación de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 104.176,80 € con cargo ao PLAN CONCELLOS 2019 – LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS para levar a cabo a contratación de 9 persoas desempregradas, a través dos Servizos Públicos de Emprego, que reúnan os requisitos establecidos na Base Oitava do citado plan (BOPPO nº 242 do martes 18 de decembro de 2018). Os contratos serán a xornada completa e terán unha duración de 8 meses.

As ocupacións que se van a solicitar ao Servizo Público de Emprego de Cambados na vindeira semana serán as seguintes:

OCUPACIÓN Nº POSTOS CÓDIGO
Albanel 2 7121
Electricista 1 7510
Fontaneiro 1 7221
Pintor 1 7212
Carpinteiro 1 7131
Peón obras públicas 3 9601

 

20190228_Providencia inicio expte. contratación persoal LIÑA 3_ EMPREGO

20190228_Bases contratación persoal LIÑA 3_ EMPREGO

20190228_Resolución_DECRETO 2019-0172 [Decreto aprobación bases contratación persoal LIÑA 3 EMPREGO]

Resultados_Oferta_12-2019-1933

Resultados_Oferta_12-2019-1914

Resultados_Oferta_12-2019-1896

Resultados_Oferta_12-2019-1886

Resultados_Oferta_12-2019-1871

Resultados_Oferta_12-2019-1852

Acta Tribunal proceso selectivo

Anuncio Decreto contratación

 

Convocatoria pública para a elección de Xuíz de Paz

De conformidade co disposto no artigo 101 e concordantes da Lei Orgánica do Poder Xudicial, anúnciase convocatoria pública para a provisión do cargo de Xuíz de Paz titular de Concello de Meis, conforme ás seguintes bases:

OBXECTO:

A provisión do referido cargo polo prazo legalmente establecido.

SOLICITUDES:

Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Meis en horario de oficina durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir da publicación deste edicto no Boletín Oficial da provincia.

Coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

  • Certificado de nacemento e fotocopia compulsada do DNI.
  • Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes acompañada de declaración complementaria do solicitante referida a que non se atopa inculpado ou procesado.
  • Xustificación dos méritos do solicitante.

CONDICIONS LEGAIS:

Ser español maior de idade; non atoparse incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade previstas para o desempeño de funcións xudiciais, agás actividades profesionais ou mercantís.

As causas de incompatibilidade sinaladas no artigo 389 de Lei Orgánica, operarán con posterioridade o nomeamento mediante opción efectuada polo nomeado.

Son causas de incapacidade: estar impedido física ou psiquicamente para a devandita función; estar condenado por delito doloso en canto non se obteña a rehabilitación, estar procesado ou inculpado por delito doloso en canto non se obteña a absolución ou sexa dictado auto de sobresemento, e non se atopar en pleno exercicio del dereitos civís.

Meis, a 25 de xaneiro de 2019.- O Alcalde, José Luis Pérez Estévez.

anuncio bop

MODELO SOLICITUDE XUIZ DE PAZ

APROBACIÓN INICIAL DO INVENTARIO CORRESPONDENTE ÓS BENS INMOBLES (URBANOS E RÚSTICOS), VIAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS E OUTROS BENS (LAVADOIROS E FONTES).

O Pleno da corporación municipal, mediante acordo adoptado na sesión de data 29.11.2018, aprobou inicialmente o inventario correspondente ós Bens Inmobles (urbanos e rústicos), Víais Públicos Municipais e outros bens (lavadoiros e fontes) do concello de Meis.

O acordo e o expediente sométese a exposición pública e audiencia aos interesados polo prazo de trinta días hábiles a partir da publicación deste anuncio no BOP de Pontevedra, para presentación de reclamacións e suxerencias.

anuncio bop

Presentac1.3500-PLAN_A.opt1

Presentac1.3500-PLAN_B.opt1

Presentac1.3500-PLAN_C.opt1

Presentac1.3500-PLAN_D.opt1

Presentac1.3500-PLAN_E.opt1

Presentac1.3500-PLAN_F.opt1

Presentac1.3500-PLAN_G.opt1

Prazo de exposición pública ampliado ata o 30-03-2019

Anuncio BOP

MEIS HONRA AO SEU ANTIGO ALCALDE POÑÉNDOLLE O SEU NOME A UNHA RÚA

Don José Luis Pérez actual alcalde e o seu predecesor Don Jorge Casal foron os encargados de descubrir a placa

 

  • Foi un acto moi emotivo, ao que asistiron unha multitude de veciños ademais de políticos de renome como a Presidenta do Congreso, Ana Pastor, o Vicepresidente @de la Xunta de Galicia, acompañado do delegado da Xunta de Galicia Cores Tourís e a senadora Mesina, Marta Lucio.

 

No día de hoxe tivo lugar a inauguración da que a partir de hoxe coñecerase como Rúa Alcalde D. Jorge Casal Pintos. A rúa en cuestión e a vía principal para acceder ao centro escolar de Mosteiro, onde foi profesor D. Jorge Casal e a primeira rúa en ser asfaltada cando D. Jorge era rexedor de Meis.

Ao acto que tivo lugar ás 13:30 h, foi un acto moi emotivo que unha inmensa maioría de veciños e veciñas non quixeron perderse, un acto ao que asistiu persoas moi relevantes da política activa, como a presidenta do Congreso, Ana Pastor, o Vicepresidente da Xunta de Galicia, acompañado do delegado da Xunta de Galicia Cores Tourís e a senadora Mesina, Marta Lucio e antigos políticos de renome como o ex presidente do Partido Popular D. Rafael Louzán amigo e colaborador de ambos os alcaldes que non quixo perder esta ocasión.

Tamén a este evento asistiron multitude de empresarios e compañeiros de partido e de Goberno de D. Jorge Casal, que un o seu discurso agradeceu a todos os veciños de Meis e moi especialmente ao grupo de goberno actual co seu alcalde á cabeza José Luis Pérez que lle quixeran lembrar desta forma tan entrañable. Pola súa banda o actual rexedor José Luis Pérez no seu discurso só tivo palabras de agradecemento cara ao que foi o seu mentor “Que podo dicir de D. Jorge, unha excelente persoa, un gran profesor e director e un inesquecible alcalde de Meis que deixo pegada en todos nós pola súa humanidade e o sacrificio persoal e familiar nos seus 20 anos de servizo á fronte do concello”.

O alcalde José Luis Pérez lembrou que foi un gran incentivo o poder substituír no cargo como alcalde de Meis a D. Jorge, algo que fixo con respecto e moita ilusión, pero tamén sendo coñecedor de que quedara o listón moi alto e que el tiña que mantelo a ese nivel, por todo isto, José Luis Pérez e os seus compañeiros no grupo de Goberno tomaron a decisión de honrar a este gran home poñéndolle o seu nome a esta rúa. Unha vez rematado os actos puideron brindar todos xuntos cun viño da zona.

JOSÉ LUIS PÉREZ ATÓPASE EN MADRID PARA PROMOCIONAR MEIS CON MOTIVO DA SEMANA SANTA DE PARADELA.

O alcalde de Meis, José Luis Pérez promociona en Fitur en compañía de Ofelia Barral, concelleira de cultura e o membro da confraría, Enrique Barros, a “Semana Santa de Paradela” dentro do programa da Xunta ” Semanas Santa en Galicia”.

O Concello de Meis coñecido polo seu patrimonio singular co Mosteiro de Armenteira e a súa espectacular ruta da Pedra e a auga puxo en valor parte unha das súas festas de Interese Turístico Galego, salientando a implicación dos seus veciños, novos e maiores que viven a Semana Santa con profundo sentimento e fe.

A Semana Santa de Paradela, permite visualizar unha representación única que se divide en diferentes xornadas e actos litúrxicos desde a entrada de Xesucristo en Xerusalén montado nun burro, pasando pola escenificación da última cea a noite do xoves Santo, seguido do venres Santo onde Jesús é sentenciado a matar por Poncio Pilato e levado ao Monte Calvario para ser crucificado, durante a mañá, acto que dará lugar ao desencravo pola noite con procesión ata a igrexa parroquial; terminando estes días de Pascua en Meis co domingo de resurrección.

José Luís Pérez, alcalde de Meis anima aos que visiten o Concello de Meis durante a Pascua, poderán gozar dunha Semana Santa espectacular e única, onde serán benvidos a unha parroquia como é a de Paradela, pequena pero acolledora e con moito encanto.