Últimas Novas

MEIS CELEBRA O SEU VII MERCADO DE NADAL DO GALO DE CURRAL

concello de Meis vén de celebrar a súa VII celebración do seu Mercado de Nadal do Galo de Curral cun remate moi novo ao ofrecer a todos os asistentes unha Showcooking. Este sábado Meis volve ser un referente na comarca do Salnes, na súa nova edición do seu Mercado de Nadal do Galo de Curral, […]

Aprobación inicial da modificación puntual nº 4 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Meis

O Pleno Municipal en sesión celebrada o día 29 de novembro de 2018, acordou prestar aprobación inicial ao documento de modificación puntual nº 4 do Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado por “espinosa&rodríguez architects projets mangers S.L.”, que non resulta sometido ao procedemento de evaluación ambiental estratéxica por Resolución do 5 de xullo de 2018 […]

Aprobación inicial de proxecto de urbanización do plan especial que ten por obxecto o establecemento dun parque didáctico e de lecer.

A Xunta de Goberno en sesión celebrada o día 4 de decembro de 2018, acordou prestar aprobación inicial ao proxecto de urbanización do Plan especial de dotacións para equipamentos en solo rústico, que ten por obxecto o establecemento dun parque didáctico e de lecer en terreos clasificados como solo rústico forestal do lugar de Penente […]

Contratación laboral temporal por acumulación de tarefas, dunha persoa como administrativo

O Concello de Meis pretende a contratación laboral temporal por acumulación de tarefas, dunha persoa como administrativo para prestar servizo nas instalacións da biblioteca e área cultural do Concello; para o que será necesario estar en posesión do título de FP2º grado ou bacharelato. A selección realizarase mediante a valoración de méritos e entrevista, para […]

XI XANTAR DOS MAIORES DE MEIS

O concello de Meis celebrou no día de hoxe o XI Xantar dos Maiores de Meis no lugar de Armenteira  ó que asistiron aproximadamente 250 comensais maiores de 60 anos. A xornada festiva comezou cunha misa solemne no Mosteiro de Armenteira. E logo o acto trasladouse a a explanada o lado da casa dos peregrinos […]

Ver todas as novas