A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 71.300,17 €  con destino ó “AMORTIZACIÓN DE DÉBEDA CON ENTIDADES FINANCEIRAS” , incluídas na liña 2  do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.