O concello de Meis vai proceder á execución do proxecto denominado “Humanización da rúa do Colexio e o entorno da Praza de España”, obra cofinanciada mediante convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza) e o Concello.