A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 56.812,38 €  con destino ao investimento “MELLORA E AMPLIACIÓN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE MEIS, NOGUEIRA, PARADELA E A ARMENTEIRA” , incluído na liña 1  do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.