A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ao Concello de Meis unha subvención por importe de 40.584,89 €  con destino ao investimento “REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE CABEZA DE BOI – SEGUNDO TRAMO” , incluído na liña 1  do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

Actuación subvencionada coa colaboración da Deputación de Pontevedra – Servizo de Cooperación.